Nyheter
Östra Göinge årets avfallskommun

Östra Göinge är bäst i landet på avfallshantering

Östra Göinge är årets avfallskommun, med ett sammanvägt index på 90,6 poäng av 100 möjliga. Nöjda kunder, små mängder restavfall och höga miljövärden bidrog till placeringen. Priset delades ut på Avfall Sveriges årsmöte i Kalmar.

– Östra Göinge har höga värden gällande miljö och återvinning. De använder bara förnybara drivmedel för insamlingen av avfall och har ett högt nyttjande av matavfallet som resurs i form av biogödsel och biogas, säger Jenny Westin, statistikansvarig på Avfall Sverige.

Östra Göinge-borna är bra på att sortera ut förpackningar och matavfall, vilket medför hög materialåtervinning och små mängder som hamnar i restavfallet. 79 kg restavfall per person är långt under riksgenomsnittet, som var 148 kg per person 2022. På andra plats kom fjolårets vinnare Osby, som ingår i samma bolag som Östra Göinge – ÖGRAB.

Fastighetsnära och fyrfackskärl

– ÖGRAB införde tidigt fastighetsnära sortering och insamling. Alla villor har fastighetsnära insamling av förpackningar i fyrfackskärl, vilket bidrar till bra sortering. I år gläds vi särskilt över resultaten från plockanalyserna, som visar på en stor förbättring av sorteringen av rest- och matavfall från flerbostadshusen. Flerbostadshusen har en väl utbyggd sortering som tillsammans med samarbetet med bostadsbolag bidrar till det positiva resultatet. Våra kommunikationsinsatser, samarbete med skolorna och att vi sedan länge avvecklat alla återvinningsstationer ser vi som framgångsfaktorer till den höga kundnöjdheten, säger Per Erlandsson, vd på ÖGRAB.

På tredje plats, samma placering som de två senaste åren, kom grannkommunen Kristianstad.

Elfte året i rad

Priset delas ut för elfte året och har tidigare tilldelats bland annat Kristianstad, Ängelholm, Uddevalla, Trollhättan, Falun och Lund. Underlaget har hämtats från Avfall Sveriges web-baserade statistiksystem Avfall Web och all statistik avser 2022.

Beräkningen görs utifrån ett sammanvägt index som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt. Totalt ingår 17 nyckeltal inom fem områden; Avfallsmängder, Förebyggande, Återvinning av material och matavfall, Miljöeffekter och kvalitet i insamlingen samt Kundnöjdhet. Nyckeltalen viktas utifrån miljönytta och prioritet. Kostnader och avfallsavgifter inkluderas inte i detta index.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.