Nyheter
Matti Vikkula. Bilden är ett montage.
Matti Vikkula. Bilden är ett montage.

Matti Vikkula, VD i Biokraft: På väg mot vinst

Med bättre priser, ökad produktion och ökad effektivitet kan Biokraft nå lönsamhet redan under nästa år. Det säger Matti Vikkula, VD i Biokraft i Avfall2Resurs sommarintervju, där vi ställer några frågor till viktiga aktörer inom vårt bevakningsområde. Intervjun med Matti Vikkula genomförs samma morgon som Biokraft har presenterat sin rapport för andra kvartalet 2023.

Trots en något minskad försäljning, 82,0 GWh, jämfört med 82,2 GWh motsvarande period i fjol, så ökade intäkterna med 17,7% till drygt 135 miljoner kronor. Det är en bit kvar till de svarta siffrorna, men rörelseförlusten stannade på 6,2 miljoner kronor, jämfört med 17,7 miljoner motsvarande kvartal i fjol.

Biokraft siktar på 3 TWh prouduktionskapacitet till 2030

Driftstopp bakom minskad volym

– Stoppet i Korea var planerat av kunden. I Norge började det med ett planerat driftstopp, som sedan följdes av ett oplanerat. Lyckligtvis varade det bara i ett par dagar, vilket var kortare tid än jag trodde. Den stora ökningen på intäktssidan, jämfört med förra året, beror på att Energimyndigheten från andra halvåret 2022 kom igång med att betala ut det driftstöd som riksdagen beslutat om, säger Matti Vikkula.

Vad har varit det viktigaste för din bransch och din verksamhet det senaste halvåret?

– Det Stora behovet av inhemsk biogas i Europa med hänsyn till Ukrainakriget haft stor betydelse för branschen. I Sverige var det förstås en besvikelse att skattebefrielsen tas bort. Men vi arbetar på en arena som är större än Sverige. I Tyskland har gödselbaserad flytande biogas stor potential inom den gröna omställningen av tunga vägtransporter. Även sjöfart och industriell användning förväntas öka förbrukningen av flytande biogas, så vi ser fortsatt mycket positivt på framtiden med stora tillväxtmöjligheter i Nordeuropa, säger Matti Vikkula.

 

Nytt namn och vässad affärsid´´e

– Vi passerade flera viktiga delmål under andra kvartalet. Därtill har våra affärsområden fokuserat på ökad effektivitet i den löpande driften, säger Matti Vikkula.

– Vi bytte namn Till Biokraft och i samband med det vässade vi vår affärsidé till att vara: "Biokraft ska driva lönsamma, storskaliga bioraffinaderier som utvinner bioenergi och växtnäring ur organiskt avfall och restprodukter."

Namnbytet avspeglar också ambitionen att växa utanför Norden. Den ambitionen har lagt en administrativ börda på Biokraft, eftersom det ställer nya krav på certifieringar och annan formalia, tillsammans med sedvanliga miljöprövningar. Därför har stort fokus lagts på att effektivisera verksamheten

– Vi etablerade dotterbolag i Tyskland för att driva två tillväxtprojekt i samarbete med ett externt utvecklingsteam och vi fick nyligen markanvisning för en anläggning i Perstorp, säger Matti Vikkula.

Vad tror du kommer att vara det viktigaste för dig under det kommande halvåret?

Scandinavian Biogas byter namn till Biokraft

– Arbetet fortsätter med att bygga ut verksamheten samt att utveckla vår projektportfölj för att nå en produktionskapacitet på 1,2 TWh 2026 och på minst 3 TWh till 2030. Operativt ligger fokus på effektiviseringar och vi har initierat ett antal förbättringsprojekt i syfte att öka lönsamheten och flexibiliteten i produktionen samt bygga bort flaskhalsar, säger Matti Vikkula.

Ökade priser in, fasta priser ut

Diagram
Diagram från Biokrafts kvartalsrapport.

– Vid halvårsskiftet 2023 låg vårt genomsnittliga pris på 1 380 SEK per MWh. Vi bedömer att våra framtida priser i Skandinavien, inklusive produktionsstöd, kommer att ligga mellan 50 och 100 procent högre än vårt genomsnittliga biometanpris 2022, som uppgick till cirka 900 SEK per MWh. På den tyska marknaden är prisnivån, inklusive certifikat, väsentligt högre och vi räknar vi med upp till 300 procent högre priser, säger Matti Vikkula.

Lönsamhet 2024?

Med nya priser och ökad produktion är Matti Vikkula övertygad om att Biokraft kommer att visa svarta siffror. Om inget oförutsett inträffar kan det hända redan nästa år.

– När våra anläggningar på Södertörn och Mönsterås har driftsatts och har uppnått rimlig kapacitet, bedömer vi att vi ska nå lönsamhet, bekräftar Matti Vikkula.

  • Projekt Stockholm Bio-LNG, byggnation av en förvätskningsaläggning intill ordinarie biogasproduktion i Södertörn, har gått in i slutfas och uppstart av anläggningen pågår sedan nu i juli.
  • Projekt Mönsterås är i aktiv byggnadsfas och det pågår förberedelser för uppförande av byggnader och rötkammare, vilka påbörjas under sommaren 2023.Driftstart är planerad till 2024.

Om du fick välja ett politiskt beslut som skulle påverka din verksamhet, vad skulle det vara?

– Vi vill förstås ha tillbaka skattebefrielsen i Sverige, men viktigast är att vi får ett harmoniserat regelverk för bioenergi i hela Europa, helst med ett kvotpliktsystem, som stegvis ökar. I dag är regelverket fragmenterat och skiljer sig stort länderna emellan, vilket är motsatsen till en fri och öppen marknad. et skapar problem i hela kedjan, från råvara till produktion och användning.

Sommar i Finland

Matti Vikkula sista arbetsuppgift innan han går på semester blev att svara på frågor om Q-rapporten från medier och investerare.

Vad ska du göra på semestern?

– Jag kommer att ta det lugnt på landet, med min fru och mina vuxna barn i vår stuga i Finland. Det finns mycket att göra på huset också.

Biokraft kan bygga anläggning i Perstorp

 

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.