Nyheter

Adventskalendern, lucka 7:

Örebro

Örebros kommunvapen

Välkommen till den sjunde luckan i Avfall2Resurs adventskalender. Alla luckor ligger framför betalmuren, så du kan dela dem med vem du vill.

Ansvarig för avfallshanteringen Örebro kommun
Taxehöjning 2024 530 kronor/år*
Kostnad för avfallshantering 2022**  103 kr/månad och lägenhet (snitt i riket: 140 kr)
Rankad, från dyrast till billigast** 246 (av 290)
Fjärrvärme Ja, E.On
Biogas Ja, två egna anläggningar och en i Karlskoga
Folkmängd 159 000 (sjunde störst i Sverige)
Yta 1 621 km2

*Gäller småhus med ett 140 liters kärl, med hämtning varannan vecka och utsortering av matavfall.

**Källa: Nils Holgerssonrapporten 2022

Vad händer 2024?

Örebro kommuns avfallsverksamhet behöver öka taxeintäkterna med 27 miljoner kronor 2024 för att vara självfinansierade. Det beror framför allt på ökade kostnader för bland annat drivmedel, höga prisindexeringar på entreprenader och att det kommer bli obligatoriskt att sortera ut matavfall. Därför beslutade Teknik- och servicenämnden, den 22 september, att föreslå Kommunfullmäktige att höja avfallstaxan från 1 januari 2024. Slutgiltigt beslut om avfallstaxan kommer tas av Kommunfullmäktige.

Två av de vanligaste avfallsabonnemangen påverkas såhär av den föreslagna taxehöjningen:

  • Småhus med ett 140 liters kärl, med hämtning varannan vecka och utsortering av matavfall, får en kostnadsökning på 530 kr per år.
  • Flerfamiljshus med 15 hushåll, som har två 660 liters kärl och utsortering av matavfall, får en kostnadsökning på 7 396 kr per år. Per hushåll blir det en ökning på 493 kr per år.

Det osorterade avfallsabonnemanget där kunderna inte behöver sortera ut sitt matavfall kommer försvinna vid årsskiftet och då tappar Örebro kommun intäkter på 10 miljoner kronor. Avfallsabonnemanget där kunderna sorterar ut sitt matavfall från restavfall har tidigare varit miljöstyrt och subventionerat av de kunder som valt att betala för det dyrare osorterade avfallsabonnemanget. Det innebär att alla som har ett avfallsabonnemang i Örebro kommun kommer att gemensamt betala den faktiska kostnaden för utsortering av matavfall från årsskiftet.

Biogas

I Örebro kommun finns två anläggningar som producerar och förser den lokala marknaden med biogas. I Skebäcks reningsverk rötas slam från det vi spolar ned i toaletterna och vid Atleverket används lantbruksavfall och biprodukter från livsmedelsindustrin.

Totalt finns det kapacitet att producera 70 GWh fordonsgas, vilket motsvarar cirka 7 miljoner kubikmeter fordonsgas som levereras på gasledning till de anslutna tankstationerna i Bettorp, Gustavsvik och bussdepån i Bettorp. Det ersätter ungefär lika många kubikmeter fossila bränslen.

Från deponier vid Venan och Atle utvinner vi även biogas som levereras till USÖ där den förbränns i en gaspanna och ångan används i sjukhusets steriliseringsprocess.

Matavfallet i Örebro tas om hand av biogasanläggningen i Karlskoga (samrötningsanläggning) med en kapacitet att producera 50 GWh biogas om året. Anläggningen använder matavfall, energigrödor och naturgödsel som råvaror. Tillsammans med denna gas och gasen från Skebäcks reningsverk förser det  Örebros stadsbussar med fordonsgas.

Biogasanläggningen i Karlskoga firar tio år

Här finns alla luckor i kalendern

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.