Nyheter
Foto: John Göransson.

Läkemedelsrester i matavfallet

Astrid Solvåg Nesse vid vid NMBU (Norges fakultet för miljö- och biovetenskap) har analyserat matavfall och avloppsslam från alla offentliga biogasanläggningar i Norge. ”Det mest överraskande var att bioresterna från matavfallet kan innehålla nästan lika mycket läkemedelsrester som bioresterna från avloppsslam, säger hon.

Eftersom mineralgödsel är en icke förnybar resurs, och produktionen bidrar till utsläpp av växthusgaser genom energikrävande processer, har Astrid Solvåg Nesse tittat närmare på alternativen. Resultatet är en doktorsavhandling  som handlar om matsvampar, matavfall och avloppsslam.

Här visar hon bland annat att matsvampar odlade på förorenat matavfall absorberar föroreningar i liten utsträckning. Dessutom hjälper svampen till att rena avfallet, vilket gör det mer lämpat för växtproduktion.

– Hållbar hantering av gödselmedel är väsentligt för att förhindra överkonsumtion och miljöföroreningar, men också för att säkerställa en effektiv resursanvändning och minska jordbrukets koldioxidavtryck, säger Astrid Solvåg Nesse från NMBU.

Matavfall och toalettvatten blir odlingspellets

Biorester kan innehålla rester av läkemedel

I sin doktorsexamen har Nesse därför samlat in behandlat matavfall och avloppsslam från alla offentliga biogasanläggningar i Norge. I biogasanläggningarna bryts avfallet ner utan syre. Då produceras både energirik gas och en näringsrik restprodukt som kallas biorest. Bioresten kan även användas som gödsel.

– Det mest överraskande var att bioresterna från matavfallet kan innehålla nästan lika mycket läkemedelsrester som bioresterna från avloppsslam, säger hon.

Det är inte önskvärt att ha läkemedelsrester i växtmedier, eftersom växterna kan ta upp kemikalierna.

Därför arbetar NORSØK för att öka användningen av biorester

Matavfall och avloppsslam som alternativ

Ett alternativ till mineralgödsel (konstgödsel) är matavfall och avloppsslam, som båda är fulla av näringsämnen. När detta avfall återvinns till jordbruksmark minskar behovet av kemiskt framställda gödselmedel, skriver NMBU.

”En risk relaterad till användningen av gödselmedel som återvinns från matavfall och avloppsslam är att föroreningar kan ingå i belastningen”, säger Nesse på NMBU:s hemsida .

Föroreningarna kan tas upp av matväxterna, läcka ut i floder och sjöar eller vara giftiga för små insekter och djur som lever i och på marken. Detta kan också vara potentiellt farligt för människors och vilda djurs hälsa.

– För avloppsslam vet vi ganska mycket om vilka föroreningar vi kan hitta och riskerna med dessa, säger hon. Däremot vet vi lite om vilka föroreningar matavfall potentiellt kan innehålla.

Fanns även PFAS i bioresten

PFAS är en stor grupp syntetiska ämnen, och finns i allt från vattenavvisande fritidskläder till teflonpannor. Det otrevliga med PFAS är att de de har väldigt lång nedbrytningstid.

– Generellt hittade jag högre PFAS-halter i biorester från avloppsslam än i biorester från matavfall, säger Nesse.

Svamp kan ge dubbel bonus

Eftersom bioresterna även kan användas för att odla svamp och andra matsvampar är det viktigt att veta hur mycket av föroreningarna i bioresten som hamnar i matsvamparna.

Lyckligtvis visar Nesses resultat att svamparna absorberar väldigt lite av både läkemedel och PFAS-ämnen:

”En viktig upptäckt var att mängden läkemedel i tillväxtmediet minskade avsevärt över tiden”, säger Nesse.

Svampar som vuxit på förorenade biorester är därför säkra att äta, medan bioresterna blir mindre kontaminerade. Här är det värt att notera att detta endast gällde läkemedel, inte PFAS-ämnen.

– I nästa fas kan odlingsmediet, som nu är mindre förorenat, användas för till exempel växtproduktion, avslutar hon.

Källa: NMBU

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.