Nyheter

 

Nu kan Bio-CCS snart säljas som negativa utsläppsrätter. Foto: Sysav, montage: Avfall2Resurs.

Goda nyheter för CO2-infångning från avfallsförbränning

EU erkänner fångst av biogen CO2 som permanent avlägsnande. På så sätt kan förbränningsanläggningarna sälja negativa utsläpp.

Europaparlamentet och ministerrådet har nått en överenskommelse om certifieringsramverket för kolborttagning. EU har ett mål att fånga upp minst 50 miljoner ton CO2 årligen till 2030 och ramverket är viktigt för att definiera vad som anses vara koldioxidavskiljning och vad som inte är det.

– ESWET välkomnar den preliminära överenskommelsen mellan Europeiska rådet och EU-parlamentet om certifieringsramverket för kolborttagning som ett viktigt steg för att minska koldioxidutsläppen i industrin och nå Europas klimatmål, skriver branschorganisationen för leverantörsindustrin till avfallsförbränningsanläggningarna i ett pressmeddelande.

EU Måste fånga upp 280 miljoner ton CO2 2040

 

Permanent avlägsnande

Ramverket skiljer mellan tillfällig och permanent kolupptagning.

  • Permanent kolupptagning: infångning och lagring av CO2 från luft och bioenergi
  • Tillfällig kolupptagning:  när CO2 binds i långlivade produkter som byggnader gjorda av trä som kommer att stå kvar i minst 35 år
  • Tillfällig kolavskiljning: restaurering av skog och mark, myr och sjögräs med minst fem års lagring
  • Markutsläppsminskning som inkluderar koldioxidminskning genom markförvaltning som förbättrar jordens kolbalans

ESWET pekar särskilt på den första punkten i avtalet, där bioenergi med kolavskiljning erkänns som ett permanent kolavskiljande. Eftersom nära hälften av utsläppen från avfallsförbränning är biogen CO2 kommer det att bidra till negativa utsläpp. Detta ger förbränningsanläggningarna en affärsmodell för att sälja koldioxidkrediter.

Sysav invigde testanläggning för CO2-infångning

Måste samordnas med ETS

"Anpassning av definitionen av kolborttagning med IPCC:s innebär säkerhet för investerare och utsläppare och hjälper till att harmonisera ett ramverk som kommer att utveckla en internationell marknad för kolborttagning", skriver ESWET.

ESWET ber EU-institutionerna att se till att ramverket samverkar med utsläppsrättssystemet på ett sätt som ger incitament för avskiljning och lagring av koldioxid och påskyndar Europas väg mot nollutsläpp.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.