Nyheter

Debatt

– Styr bort från den ohållbara plasthanteringen

Tony Clark, VD Avfall Sverige. Foto: Andreas Offesson
Tony Clark, VD Avfall Sverige. Foto: Andreas Offesson

Med rätt styrmedel finns det stora möjligheter att göra den så användbara men besvärliga plasten hållbar. Det kräver dock att fokus riktas mot producenterna.

Av den plast som sätts på marknaden är det bara cirka tio procent som återvinns till ny plast. Många ser det som ett misslyckande för avfallshanteringen. Men i realiteten är det ett systemfel som lett fram till den situation vi har idag.

Under 2022 producerades 391 miljoner ton plast i världen. Och plastindustrin växlar upp i takt med att fordonen och energiproduktionen går över till fossilfria alternativ – år 2060 räknar forskare med att mängden kommer att ha trefaldigats.

Inte nog med att plastproducenterna använder jungfruliga resurser och att deras produkter resulterar i nedskräpning och koldioxidutsläpp. I en färsk rapport från Minderoo Foundation visar 50 forskare på hälsoriskerna med fossil plast; den orsakar sjukdom och förtida dödsfall genom hela livscykeln, från oljeutvinning genom produktion till användning och avyttrande som avfall.

Detta visar med all önskvärd tydlighet att det är mot produktionen som vi måste rikta blickarna och kraven för att vända utvecklingen. Utmaningen är enorm, men Avfall Sveriges analys visar att vi med rätt sorts styrmedel kan göra plasthanteringen mer hållbar:

 1. Minimera mängden plast
  Förbud mot vissa engångsprodukter är en bra början, men mer behövs. Mycket av det som idag produceras av plast skulle istället kunna använda förnybara material.
 2. Minimera antalet plaster
  Ett unikt forskningsprojekt som Avfall Sverige varit delaktig i visar att det är fullt möjligt att begränsa antalet plaster – från de hundratals som används idag till ett fåtal. Det skulle innebära helt nya förutsättningar att materialåtervinna plastavfall istället för att förbränna det.
 3. Ställ krav på att all plast ska kunna materialåtervinnas
  Genom hållbar design kan vi exempelvis undvika produkter som blandar olika sorters plaster eller blandar plast med andra material.
 4. Fasa ut farliga ämnen i plast
  Idag används hundratals tillsatser i plast som försvårar återvinning. Som ett lägsta krav bör farliga ämnen undvikas. Inte minst PFAS gör det olämpligt, ja ofta farligt, att materialåtervinna den. Enda alternativet blir att förbränna med energiåtervinning.
 5. Ställ krav på att nya plastprodukter ska tillverkas av återvunnen plast
  Så kallad kvotplikt skulle sätta fart på marknaden för återvunnen plast. Med ökad efterfrågan kan investeringar göras i ny återvinningsteknik.

Genom dessa fem steg kan avfallsbranschen ges helt andra förutsättningar att jobba med det den är bäst på – att cirkulera resurser. Och tills detta är på plats gäller det att upprätthålla den fantastiska grundstruktur som är uppbyggd kring källsortering och insamling.

Plast är ett globalt problem, som kräver globala lösningar. Men låt oss börja i Sverige.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.