Nyheter
Hafslund Oslo Celsio måste skära ner kraftigt på koldioxidavskiljningsprojektet. Foto: Ludvig Gundersencelsio

Koldioxidavskiljningsprojektet på Klemetsrud läggs på is

Inflation, geopolitisk instabilitet och en minskad kronkurs spräcker alla budgetramar för projektet, som ska fånga in 400 000 ton koldioxid om året. Anläggningen skulle ha varit i drift 2026, nu är det oklart när och om den kan bli färdig.

”En uppdaterad uppskattning visar att en kraftig ökning av priset på utrustningsleveranser på grund av inflation, geopolitisk instabilitet och en minskad kronkurs kommer att göra att projektet överskrider investeringsramen”, heter det i rapporten.

Fra politikk til fjernvarme

Spränger ramen

– Vi ser allvarligt på situationen. Nya kostnadsberäkningar visar att vi inte kan genomföra koldioxidavskiljningsprojektet enligt den ursprungliga planen inom befintlig budget. Det är därför nödvändigt att ta CCS-projektet in i en kostnadsreducerande fas, säger VD Knut Inderhaug.

Den 5 april rapporterade Celsio till Gassnova att uppdaterade kostnadsprognoser gjorde det sannolikt att projektets kostnader skulle överstiga investeringsramen. Projektet har hittills använt mindre än tio procent av investeringsramen. Projektresurser kommer nu att genomföra en fullständig översyn av budgeten och kostnadsminskningar, istället för planerad utrustningsbeställning och utveckling. En tidsram på tolv månader har satts för detta arbete och starten av CO2-infångning vid avfallsförbränningsanläggningen på Klemetsrud kommer att försenas i motsvarande grad.

Gassnova varnade före jul för ett eventuellt kostnadsgap vid Klemetsrudverket. De bad att projektet skulle ställas in i väntan på nya beräkningar.

Her er Gassnovas «Brevbombe»

Målet är att Celsio efter denna period har upprättat en projektplan med kvalitetssäkrade kostnadsuppskattningar som gör det rimligt att initiera utrustningsbeställningar och vidareutveckling. Justerade planer kommer att diskuteras löpande med Olje- och energidepartementet (OED), Gassnova och Oslo kommun. Celsios mål är att projektet ska kunna fortsätta utan utökat investeringsstöd.

Norcem-sprekk på 1,3 milliarder

Läggs på is

Celsio kommer först att presentera kostnadsuppskattningar när projektet har levererat nya kvalitetssäkrade planer. Detta bland annat med anledning av förhandlingar med leverantörer. Celsio tar inte på sig nya åtaganden och kontrakt förrän ett nytt projekt och investeringsplan har godkänts av OED, Gassnova och Oslo kommun.

– Vi har en tydlig ambition att etablera kolavskiljning vid avfallsförbränningsanläggningen på Klemetsrud. C=2-infångning som en del av ansvarsfull avfallshantering är strategiskt viktig för klimatet, för Norge, för Oslo och för Celsio, fortsätter Inderhaug.

– Vi har en konstruktiv dialog med OED, Gassnova, Oslo kommun och våra ägare om hur vi nu på bästa möjliga sätt kan förverkliga ett genomförbart och hållbart kolavskiljningsprojekt, avslutar Inderhaug.

Grønt lys for karbonfangst på Klemetsrud

Allt har blivit dyrare

Mer än hälften av projektets beräknade framtida kostnadsökningar kan kopplas till aviserade kostnadsökningar hos leverantörer och uppdaterade planer. Dessa kostnadsökningar beror till stor del på ökade energi- och materialkostnader till följd av inflation, geopolitisk instabilitet och förändringar i kronkursen (NOK-EUR).
Dessutom visar de nya beräkningarna på ökade framtida kostnader i förhållande till ny hamnlösning, fastighetskostnader, tillgång till el, samt förstärkning av nuvarande projektorganisation.

Under de kommande veckorna kommer aktiviteten i projektet att minska avsevärt. Projektorganisationen ska först och främst slutföra markarbetet och säkra byggarbetsplatsen, samt fortsätta arbetet med den nya projektplanen och pågående ansökningsprocesser.

Celsio kommer att föra diskussioner med intressenter för att se över positioner och processer, och initiera ett arbete för att förändra projektet för att minska kostnaderna avsevärt. Detta arbete genomförs med ett gemensamt mål om ett genomförbart och hållbart koldioxidavskiljningsprojekt i Oslo.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.