Nyheter

”Kvotplikt krävs för återvinning av kritiska råmaterial”

Kritiska råmaterial som används i solpaneler, vindkraftverk och batterier, återvinns bara i liten utsträckning. Bristande lönsamhet lyfts fram som det främsta skälet, framgår av en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet. Återvinningsbranschen menar att det krävs kvotplikt för att öka återvinningen.

Rapporten ”Förutsättningar för en ökad återvinning av kritiska råmaterial i Sverige” har tagits fram på uppdrag av Återvinningsindustrierna. Av rapporten framgår att det endast en mycket liten del av de kritiska råmaterial som finns i produkter i Sverige återvinns. Potentialen finns, men det behövs politiska beslut för att återvinningen ska öka och resursförsörjningen säkras, menar IVL.

– Vi ser att företagen är beredda att investera, men bara om det finns en lönsamhet i återvinningen. För att öka återvinningen krävs incitament för återvinnarna, säger Christian Junestedt på IVL Svenska Miljöinstitutet, författare till rapporten.

Elbilar, solceller och vindkrafteverk

Rapportförfattarna har studerat förutsättningarna för en ökad återvinning i Sverige av grafit, kobolt, litium, dysprosium, neodym och kisel. Det är råmaterial som behövs för produktionen av tekniker till den gröna omställningen, som litiumjonbatterier till elbilar, solcellspaneler och vindkraftverk.

I dag importerar EU större delen av dessa material. En ökad återvinning kan bidra till att minska EU:s importberoende och bidra till en säker råvaruförsörjning, menar IVL.

Idag återvinns endast 3,6 procent av alla resurser som tillförs det svenska samhället och prognoserna visar att ännu mer råmaterial än vad som för närvarande finns i omlopp kommer att behövas för den gröna omställningen.

”Miljöeffekter ställs mot varandra”

”Detta innebär att olika miljöeffekter kan komma att ställas mot varandra där exempelvis minskade negativa klimateffekter samtidigt innebär ett ökat uttag av naturresurser, skriver rapportförfattarna och fortsätter: ”Återvinning är och kommer med anledning av detta att vara en av flera viktiga faktorer i den pågående klimat- och energiomställningen”.

Av rapporten framgår att det i dag saknas incitament för att återvinna kritiska råmaterial, en process som är komplicerad och måste göras i flera steg. Det finns också behov av förbättrad information och spårbarhet och design för återvinning. Sammantaget innebär det att återvinning av kritiska material är olönsam och då blir det ingen återvinning.

Förslag till åtgärder

I rapporten radas det upp ett antal åtgärder som skulle öka återvinningen:

  • Fortsatt utveckling av pågående EU-reformer och svenska stödmöjligheter till dessa reformer.
  • Åtgärder som ger återvinnare tillgång till sekundära material.
  • Krav på design för återvinning, på spårbarhet av material och på införandet av kvotplikter
    (andel återvunnet material i nya produkter).
  • Stödinsatser för en bättre dialog mellan aktörer (särskilt mellan producenter och
    återvinnare) genom att öka möjligheterna till nätverkande för dessa grupperingar.

”Vill se kvotplikt”

Återvinningsindustrierna lyfter särskilt fram kvotplikt.

– Rapporten visar på den potential som finns i att återvinna mer. Men det krävs politiska beslut. Vi i Återvinningsindustrierna vill se kvotplikt för flera produkter som innehåller kritiska råmaterial. Det säkerställer efterfrågan och leder till investeringar och teknikutveckling, säger Ellen Einebrant, VD för Återvinningsindustrierna.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.