Nyheter
Hafslund Oslo Celsius. Foto: Ludvig Gundersen

Norskt CCS-projekt blir tre miljarder dyrare

Regeringen kommer inte att bidra med mer pengar.

I regeringens presentation av den reviderade statsbudgeten framgår att investeringskostnaderna i CCS-projektet vid Klemetsrud i Oslo sannolikt blir hela tre miljarder kronor dyrare än planerat.

Kraftfull kostnadsbomb

 

I slutet av april blev det känt att Klemetrsud-projektet lades på is på grund av spräckta kostnadsramar och att en ny kostnadsberäkning måste göras.

”Celsios uppskattningar visar att om projektet hade fortsatt med nuvarande projektunderlag skulle de förväntade totala investeringskostnaderna ha varit över 8 miljarder NOK, vilket är cirka 3 miljarder NOK högre än vid investeringsbeslutet. Förändringar i växelkurser står för cirka 600 miljoner norska kronor av kostnadsökningen”, står det i budgeten.

Uppskattningen av investeringskostnader på över åtta miljarder norska kronor är kopplad till det så kallade P50-scenariot, vilket innebär att det finns 50 procents chans att genomföra projektet inom detta scenario.

När företaget bestämde sig för att lägga projektet på is för att se över budget och kostnader igen var de cirka fem procent inne i genomförandefasen och hade använt cirka tio procent av den totala investeringsramen.

– Kostnadsuppskattningarna är för höga. Företaget har tagit ansvar genom att gå tillbaka och se över projektet. Vår ambition är att genomföra CO2-infångning på Klemetsrud inom den investeringsram som gavs, säger kommunikationschef för CCS i Hafslund Oslo Celsio, Truls Jemtland till Avfallsbarjane.no.

Projektgenomgången, som kommer att pågå i 12 månader, ska bland annat bedöma minskningen av fångstvolym, transporter och alla andra aspekter av kolavskiljningsprojektet.

Få inte mer från staten

CO2-infångningen vid anläggningen i Klemetsrud är ett samarbete mellan staten, Oslo kommun och ägarna till Hafslund Oslo Celsio. Regeringen har gett 3,4 miljarder norska kronor i stöd till projektet. I den reviderade statsbudgeten gör regeringen klart att de inte kommer att satsa mer pengar.

”När det står klart att kostnaderna för projektet kommer att överstiga den maximala budgeten (P85) i bidragsavtalet är parterna inte skyldiga att fortsätta projektet utan måste gemensamt söka en överenskommen lösning. Om inte parterna kommer överens om att fortsätta, eller någon av parterna åtar sig att ensam finansiera färdigställandet, kommer projektet att läggas på hyllan och vardera parten kommer att stå för sina kostnader. Olje- och energidepartementet har meddelat bolaget att man inte kan förvänta sig ökade anslag från staten”, står det i budgeten.

Oslo kommun har också tydligt signalerat att den inte vill bidra med mer pengar. Koldioxidavskiljningsprojektet måste alltså antingen genomföras inom den givna investeringsramen eller läggas på hyllan.

Olje- och energidepartementet skriver i den reviderade statsbudgeten att det inte är själva fångsttekniken som är orsaken till de betydande kostnadsöverskridandena utan att de beror på flytt av sjöfartsanläggningen vid hamnen i Oslo, fastighetskostnader, infrastruktur för tillgång till el och förstärkning av projektorganisationen.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.