Nyheter
Bild från Google Maps.
Bild från Google Maps.

Grönt ljus för nytt avfallsupplag i Kalmar

Nu har Mark- och miljööverdomstolen, efter två års strid, slutgiltigt fastställd bygglovet för ett nytt avfallsupplag i Everlösa i Kalmar kommun.

Den 25 mars 2021 fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om bygglov för ett upplag nära flygplatsen i västra Kalmar. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen, som upphävde bygglovet. Efter överklagande även av denna dom dömde mark- och miljööverdomstolen den 12 maj 2023 till Kalmar kommuns fördel. Detta innebär att bygglovet från 2021 nu fastställs och startbesked ges.

Kalmar kommun är i stort behov av upplaget i Elverslösa för att möta behovet av lagring och återanvändning av avfall som uppkommer i regionala bygg- och anläggningsprojekt och vid underhåll av gator och parker. En centralt belägen anläggning minskar transporterna och ökar återanvändningen, vilket är positivt ur hållbarhetssynpunkt, skriver Kalmar kommun i ett pressmeddelande.

– Den nya anläggningen kommer att ligga nära det område där de flesta av våra projekt genomförs. Det innebär att det blir korta transporter av schaktmassor och avfall, vilket förstås är mycket bättre för miljön men även ger ekonomiska fördelar, säger Peter Hermansson, enhetschef på serviceförvaltningen.

På anläggningen kommer främst schaktmassor och asfalt sorteras och krossas samt park- och trädgårdsavfall lagras. Avfallet kommer att vara icke farligt avfall och återanvändas för bygg- och anläggningsändamål.

– Det som är avfall i ett projekt kan vara en resurs någon annanstans. I dagsläget får vi köra mycket massor till deponi. Genom att själva kunna lagra avfallet får vi möjlighet att återanvända det, vilket är betydligt bättre ur ett hållbarhetsperspektiv. Så det här är till nytta för oss alla, säger Peter Arnesson, förvaltningschef på serviceförvaltningen.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.