Nyheter
Luften som sanitetsarbetarna andas innehåller stora mängder svampsporer.

Återvinningsarbetare har ökad risk för astma och allergier

Utsätts för stora mängder svampsporer.

De anställda på återvinningsanläggningarna utsätts för värden av mögelspårämnen fyra gånger så höga som de vägledande gränsvärdena för arbetsmiljön. Detta ökar risken för sjukdomar som astma och allergier. Det framgår av en studie från det norska Arbetsmiljöinstitutet (STAMI). Sannolikt är det likadant i Sverige.

–  Sophantering i Norge är väl ganska lik hur det utförs i Sverige så riskerna bör vara jämförbara, säger Fredrik Haux, som är expert på ventilation på det svenska Arbetsmiljöverket.

Hög exponering

De norska forskarna i Norge har i samarbete med Universitetet i Oslo gått igenom luftprover från tre återvinningsanläggningar där kartong, plast, gipsskivor, möbler, fönster och trädgårdsavfall sorteras och återvinns.

Fynden visar att de anställda på återvinningsanläggningarna utsätts för värden av mögelspårämnen fyra gånger så höga som de så kallade vägledande gränsvärdena för arbetsmiljön. Detta ökar risken för sjukdomar, avslutar studien.

– Om arbetare dagligen utsätts för svamppartiklar i kombination med en långvarig inflammatorisk reaktion har de en ökad risk att utveckla allergier och astma eller en onormal minskning av lungkapaciteten, förklarar STAMI-forskaren Anne Straumfors, som också bidragit till studien.

– Exponeringen är förstås olika beroende på var i kedjan man jobbar. Vid sortering av avfall inomhus och beroende på vad soporna innehåller, om matrester är dåligt avskilda tex, kan man bli utsatt för höga doser. Mögelsporer, mögeltoxin och MVOC kan påverka hälsan kraftigt negativt.

Fyra råd

Fredrik Haux påpekar att det är arbetsgivarens ansvar att analysera riskerna och försöka eliminera dem. Han räknar upp fyra åtgärder som kan minska riskerna:

  • Förändra processen så att mindre fukt kommer åt soporna för att leda till mindre tillväxt.
  • Bättre sortering av soporna i ett tidigt skede för att undvika blandningar.
  • Förbättra luftväxlingen.
  • Använda lämplig personlig skyddsutrustning.

– Det är viktigt att det finns kunskap om problemet och riskerna i företaget. Det är naturligtvis arbetsgivarens ansvar, men det är viktigt att arbetstagarna inser riskerna och använder de skydd som finns.

https://avfallsbransjen.no/2022/02/17/avfallsansatte-eksponers-for-store-mengder-sopp-og-bakterier/

Många typer av svampar

Alla svamparter som forskarna hittade i luftproverna kategoriseras under riskgrupp 2. Forskarna hittade även allergiframkallande svamparter som Penicillium, Cladosporium och Wallemia.

Svampsporerna aktiverar immunreceptorerna TLR2 och TLR4 som gör att cellerna i lungorna utsöndrar signalämnen som skapar en inflammatorisk reaktion i lungorna. Inledningsvis är denna reaktion positiv för att eliminera svampartiklar och bakterier, men utsöndringen bör inte pågå under lång tid. I studien fann forskarna att den stora blandningen av olika svamparter ledde till att immunreceptorerna blev mindre aktiverade.

– Kunskap om hur svampsporer och svampartsammansättning påverkar aktiveringen bidrar till en bättre förståelse för eventuell sjukdomsrisk. Denna kunskap kan bidra till att öka förståelsen för de bakomliggande mekanismerna bakom hälsoeffekter till följd av exponering av svampartiklar, säger Straumfors.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.