Nyheter
Montage: John Göransson.

Greenpeace: Återvinning gör plasten ännu giftigare

Att återvinna plast gör ofta att den blir ännu giftigare. Det konstaterar miljöorganisationen Greenpeace i en forskningsstammanställning som publiceras veckan innan den andra förhandlingsrundan om ett internationellt plastavtal drar igång i Paris.

John Göransson

– Plast förgiftar den cirkulära ekonomin och våra kroppar och förorenar luft, vatten och mat. Vi ska inte återvinna plast som innehåller giftiga kemikalier. Verkliga lösningar på plastkrisen kommer att kräva globala kontroller av kemikalier i plast och betydande minskningar av plastproduktionen, säger den svenska forskaren PhD Therese Karlsson, som är vetenskaplig rådgivare vid International Pollutants Elimination Network (IPEN).

Vetenskapligt vidimerad forskning

Rapporten från Greenpeace USA innehåller en katalog med vetenskapligt vidimerad forskning och internationella studier som visar att återvinning faktiskt ökar toxiciteten hos plast. Den belyser det hot som återvunnen plast utgör mot hälsan för konsumenter, frontlinjesamhällen och arbetare inom återvinningssektorn.

Greenpeaces slutsats är att förhandlingarna om det globala plastfördraget i Paris måste fokusera på ett tak, för att på sikt avveckla plastproduktionen. Enligt FN:s miljöprogram (UNEP) återvinns bara runt 9 procent av all plast.

Mer än 13 000 kemikalier

I rapporten konstateras att plast enligt UNEP innehåller mer än 13 000 kemikalier, över 3 200 av dessa är kända för att vara farliga för människors hälsa. Många av de övriga kemikalierna ha aldrig utvärderats och kan också vara giftiga.

Vid mötena i Paris vill Greenpeace se ett ambitiöst, juridiskt bindande avtal som påskyndar en rättvis övergång bort från beroendet av plastmaterial och globala kontroller för att reglera giftiga kemikalier i plast.

”Plastproduktion, bortskaffande och förbränningsanläggningar är oftast belägna i låginkomstländer, marginaliserade samhällen över hela världen, som lider av högre frekvens av cancer, lungsjukdomar och negativa födelseresultat i samband med deras exponering för de giftiga kemikalierna. Fördraget bör skapa möjligheter för arbetstagare att lämna förorenande och giftiga industrier för hälsosammare jobb i en återanvändningsbaserad ekonomi.” skriver Greenpeace USA.

Tre faktorer ökar giftigheten

Rapporten lyfter fram tre saker som får återvunnet plastmaterial för att ackumulera giftiga kemikalier:

  1. Direkt förorening från giftiga kemikalier i ny plast: När plast tillverkas med giftiga kemikalier och sedan återvinns, kan de giftiga kemikalierna överföras till den återvunna plasten.
  2. Utlakning av giftiga ämnen till plastavfall: Många studier visar att plast kan absorbera föroreningar genom direktkontakt och genom absorption av flyktiga föreningar, som till exempel plastbehållare för bekämpningsmedel, rengöringsmedel och andra giftiga kemikalier
  3. Nya giftiga kemikalier skapade av återvinningsprocessen: När plast värms upp i återvinningsprocessen kan detta generera nya giftiga kemikalier som tar sig in i den återvunna plasten. Till exempel skapas bromerade dioxiner när plast som innehåller bromerade flamskyddsmedel återvinns, och en stabilisator som används vid plaståtervinning kan brytas ned till ett mycket giftigt ämne som finns i återvunnen plast.

Sjupunktsprogram

Greenpeace har med sig ett eget sjupunktsprogram till Parismötet:

Vid förhandlingarna i Paris förespråkar Greenpeace för en sjupunktsplan som det globala plastfördraget bör:

  1. Uppnå omedelbara, betydande minskningar av plastproduktionen, etablera en väg för att avsluta ny plastproduktion.
  2. Främja en övergång till påfyllnings- och återanvändningsbaserade ekonomier, skapa jobb och standarder i nya återanvändningsindustrier och stöd etablerade noll-avfallspraxis.
  3. Stöd en rättvis omställning för arbetare i hela plastförsörjningskedjan, genom att prioritera de avfallsplockare som hanterar cirka 60 % av all plast som samlas in för återvinning globalt.
  4. Främja icke-förbränningsteknik för lager av plastavfall och avfallshantering.
  5. Inrätta principen ”förorenaren betalar” för plastavfallshantering och för att ta itu med hälso- och miljökostnaderna under plastens livscykel.
  6. Förbättra reglering, tillsyn, säkerhet och arbetarskydd för befintliga återvinningsanläggningar.
  7. Kräv transparens om kemikalier i plast och eliminera alla giftiga tillsatser och kemikalier som används i plastens livscykel.

 

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.