Nyheter
Foto: John Göransson.
Foto: John Göransson.

Svenskt Näringsliv: Cirkulär ekonomi kräver fri rörlighet

Om vi ska nå visionen om en cirkulär ekonomi måste avfall kunna importeras och exporteras över nationsgränserna. Det skriver Internationella Handelskammaren och Svenskt Näringsliv i en gemensam rapport.

Rapportförfattarna menar att företag som fokuserar på återvinning av råvaror från avfallsströmmar måste kunna importera avfall för att utveckla eller driva sina företag, dra nytta av stordriftsfördelar eller få tillgång till avfall som
kanske inte är tillgängligt i deras land,

Mn det finn inneboende utmaningar. ”Vissa länder tillämpar restriktioner och förbud avseende import av begagnade, uttjänta varor, eller ”avfall” för att undvika risken att det ’dumpas’ eller ses som en destination för dumpning eller bortskaffande av sådana varor”, enligt rapporten.

Rapportförfattarna menar till exempel att EU:s inre marknad bör vara öppen för gränsöverskridande avfallshantering, eftersom det inte är lönsamt för varje medlemsstat att upprätthålla sina egna anläggningar för återvinning och behandling.  Detta gäller framför allt mindre länder, som Luxemburg, Malta och Slovenien. Gränsöverskridande avfallshantering skulle också göra det möjligt för länder att utnyttja komparativa fördelar och stordriftsfördelar.

Regler från linjär ekonomi

Rapportförfattarna anser också att länder måste kunna hämta avfall för andra länder för forskning och pilotprojekt, eftersom det är en förutsättning för att kunna utveckla cirkulära lösningar.

De konstaterar att dagens avfallsregler har utvecklats mot bakgrund av en linjär ekonomi, ofta i syfte att förhindra skapandet av sopberg utomlands.

Gränsöverskridande handel med avfall är därför i princip förbjuden, men det finns ett undantag för avfall i forskningssyfte – om det rör sig om max 25 kg. ”Denna gräns kan fungera för mindre laboratorietester som kanske bara kräver några kilo avfall, men ställer till stora bekymmer för företag när de vill genomföra mer storskaliga tester av nya cirkulära lösningar”, menar Internationella Handelskammaren.

Åtta månaders process

Som exempel nämns Ragn-Sells, vars Ash2Phos-process kan utvinna fosfor från avloppsslamaska och därför
säkra en oändlig tillgång på den för jordbruket kritiska råvaran. ”Dessutom betyder det att fosfor kan produceras lokalt och bidrar därmed till att göra länder mer hållbara och självförsörjande”, enligt rapporten.

För att utveckla processen behövdes stora mängder avloppsslam med olika sammansättning. Ragn-Sells vände sig därför 2018 till Danmark, för att kunna transportera avloppsslam från Köpenhamn till anläggningen i Helsingborg. ”Det tog cirka åtta månader, med parallella tillståndsprocesser i båda länderna Detta visar hur nuvarande lagstiftning är ett direkt hinder för att använda avfall som råvara och för att skapa innovationer.”

I rapporten radas upp flera andra exempel på hur olika nationella regelverk sätter käppar i hjulet för den cirkulära ekonomin. Författarna har fyra förslag till hur staterna bör agera för att riva ner hindren:

1. Öka dialogen mellan den offentliga och privata sektorn

Företagen måste konsulteras under, för att säkerställa att förordningar, direktiv och lagar är implementerbara
och verkligen möjliggör cirkulära lösningar. Då kan lagstiftningen fungera som det är tänkt och företagen kan förbereda sig på vad som kommer, vilket resulterar i högre efterlevnad.
dra nytta av.

2. Prioritera kvalitet framför ursprung

Kvaliteten på materialen, snarare än dess ursprung, ska vara avgörande för att definiera användning, säljbarhet och transporterbarhet när regelverk ska utformas

3. Främja användningen av strategiska materialbanker

Rapportförfattarna menar att det finns fall där det är bättre att lagra material i avvaktan på att ny teknik ska utvecklas eller att återvinningen blir mer lönsam. ”För att försäkra sig om att resurser med ett potentiellt värde inte slösas bort eller förstörs måste det finnas starkare lagbestämmelser som tillåter förlängda lagringsperioder för material som kan vara återvinningsbart eller utvinningsbart i framtiden”, heter det i rapporten. ”Regeringar borde ta till åtgärder för att främja och skala upp användningen av strategiska materialbanker för detta ändamål”.

4. Ta bort hinder och skapa incitament för cirkulär innovation

”I många fall måste ske inköp av avfall från många länder för att göra det ekonomiskt lönsamt jämfört med primär gruvdrift. Trots det är det komplicerat och tidsödande att flytta resurser över gränserna, även om det är för forskningsändamål.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.