Nyheter
Blomsterlupiner. Foto: John Göransson.
Blomsterlupiner. Foto: John Göransson.

Blekinges lupiner blir biogas

Trafikverkets jakt på invasiva arter längs våra vägar har nu nått Blekinge, I ett pilotprojekt ska lupiner förvandlas till biogas. Med en särskilt utvecklad slåttermaskin skördas lupiner och transporteras till en torrötningsanläggning i Mörrum.

–  Vi förvandlar ett problem till en resurs! Vi tror att detta arbetssätt kommer resultera i minst 10 000 kubikmeter biogas. Det är sju gånger mer än vad som går åt för själva åtgärden, säger Johan Rydlöv, sakkunnig inom miljöfrågor på Trafikverket.

Slåttringen görs i tre omgångar under sommaren. Slåttermaskinen hackar av växtligheten som sedan sugs upp genom en slang in i en behållare.

– En positiv konsekvens av att slåttermassorna tas om hand är att vi minskar behovet av att regelbundet utföra dikesrensning, eftersom vägkantsvegetationen sugs och förädlas istället för att lämnas kvar i vägkanten. Det möjliggör en mer pålitlig infrastruktur, säger Johan Rydlöv.

Går långsammare

Nackdelen är att det går långsammare än vanlig ogräsbekämpning, ungefär 3km/h.

– Därför kommer vår närvaro ute på vägarna att vara mer påtaglig än annars. Vi hoppas att människor kan ha förståelse för detta och visa hänsyn när de möter oss, säger Johan Rydlöv.

Trafikverkets arbete med slåtter påbörjas i juni och ska vara klart i slutet av augusti för större vägar, och i slutet av september för mindre vägar. Slåtter sker på en bredd av 10 meter från vägkanten om det är möjligt.

I vissa fall görs särskilda insatser för att begränsa förekomsten av blomsterlupiner eftersom de inte tillhör vår ursprungliga flora, utan har förts in i Sverige som trädgårdsväxt. Blomsterlupinen håller på att ta över växtplatserna för många skyddsvärda arter. Sedan 2020 samarbetar ett stort antal kommuner, länsstyrelser, intresseorganisationer, miljöorganisationer och myndigheter, bland annat Trafikverket, i en kunskaps- och informationssatsning som syftar till att hejda spridningen av invasiva arter. Arbetet hålls samman av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Kan bli förbud

– Som med många andra samhällsutmaningar, så måste man samarbeta på alla nivåer när det gäller invasiva främmande arter. Om ena handen stoppar invasiva arter och den andra sprider, så kan bra insatser bli ogjorda, säger Michael Diemer, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Blomsterlupin omfattas idag inte av den lagstiftning som rör invasiva främmande arter, men eftersom den är mycket invasiv rekommenderar Naturvårdsverket att man avstår från att plantera den och försöker förhindra att den sprider sig om man har den på sin mark. Den utvärderas nu för att eventuellt tas upp på en nationell förteckning över invasiva främmande arter som kommer att omfattas av olika förbud.

 

 

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.