Nyheter
Här sitter Mark- och miljööverdomstolen. Foto: John göransson.
Här sitter Mark- och miljööverdomstolen. Foto: John Göransson.

Återvinningsföretag förlorade i högsta instans

Är det den kommunala räddningstjänsten eller fastighetsägaren som har ansvaret för att miljöfarliga ämnen sprids vid brandsläckning? Ett fall har nu avgjorts i Mark- och miljööverdomstolen och det var kommunerna som gick segrande ur striden. Återvinningsföretaget åläggs nu att inom tre månader lämna in provtagningsplan.

Den 10 februari 2019 larmades räddningstjänsten om en brand i avfallslagret på fastigheten. Branden upptäcktes av en förbipasserande på orten som larmade räddningstjänsten, släckningsarbetet kom att pågå under ca två
veckors tid. Branden bekämpades med vatten med tillsats samt med släckskum. Orsaken till branden är inte känd.

Efter ca två och ett halvt dygn stoppades utflödet av släckvatten, då vattnet kunde samlas upp och återanvändas i släckningsarbetet efter att räddningstjänsten grävt två dammar på fastigheten. I takt med att insatsen fortskred grävde räddningstjänsten totalt fem dammar, släckvatten samlades även upp i containrar och tankar.

Vid provtagningar i samband med släckningsarbetet av det släckvatten som förvarades i dammarna påvisades förhöjda halter av PFAS, metaller av krom och nickel samt vissa andra ämnen. Inledningsvis påvisades även PFAS i dammarnas bottensediment. Det mesta talade för att skadliga ämnen från avfallet har läckt ut på fastigheten, företrädesvis till dammarna, menade kommunen.

Släckskummet orsak

Fastighetsägaren, ett återvinningsföretag, förelades av den kommunala Mark- och miljödomstolen att lämna in en provtagningsplan, som underlag för en eventuell sanering. Fastighetsägaren menade att det var räddningstjänsten som var verksamhetsutförare och att det var släckskummet som orsakade PFAS-utsläppen. Nämnden ansåg att bolaget bör hållas ansvarigt på grund av ett ”uppsåtligt lagrande av upp till 10 000 ton bränslekross” på fastigheten.

Beslutet överklagades till Länsstyrelsen, som upphävde beslutet. Nu har Mark- och miljööverdomstolen upphävt länsstyrelsens beslut, fastighetsägaren måste inom tre månader lämna in en provtagningsplan.

Domen i sin helhet finns att läsa här.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.