Nyheter
Amager Ressourcecenter i Köpenhamn och alla andra förbränningsanläggningar i Danmark måste konkurrensutsättas. Foto: Jens Egil Heftøy

Dansk avfallsförbränning konkurrensutsätts

En ny lag i Danmark innebär att kommunerna ska skicka ut sitt hushållsavfall på anbud bland landets förbränningsanläggningar.

Med 80 mot 20 röster antog det danska parlamentet den nya lagen om konkurrensutsättning för avfallsförbränning. Det danska parlamentet har tidigare beslutat att den danska förbränningssektorn ska minska med 30 procent till 2030.

68 av de danska kommunerna äger helt eller delvis en förbränningsanläggning.

Första offret för Danmarks nya förbränningspolitik

De värsta kommer att läggas ner

"En ny organisation av avfallssektorerna föreslås, där avfallsförbränningsanläggningarna privatiseras och ska konkurrera om det avfall som lämpar sig för förbränning, så att det behandlas, där det görs på det mest miljövänliga, bästa och billigaste sättet." står det i lagtexten.

Lagändringen kommer som en följd av klimatavtalet i det norska parlamentet 2020, som antogs trots stora protester från avfallssektorn. I den ursprungliga planen ombads Kommunernas Riksförbund, KL, att skapa en "dödslista" med de anläggningar man ville lägga ner. Listan avvisades dock av den danska energimyndigheten, som menade att KL hade föreslagit att lägga ner några av de modernaste och mest effektiva anläggningarna i Danmark. Därför beslutade politikerna istället med att konkurrensutsätta hela sektorn. Nu blir det marknaden som avgör vilka växter som ska överleva.

”De nya ramvillkoren bedöms i propositionen bidra till att anläggningar som inte klarar sig bra i konkurrensen minskar sin kapacitet eller stängs och att framtida investeringar är mer ändamålsenliga i sektorn. Det anses bidra till en effektivare sektor och sammantaget leda till lägre värmepriser och avfallstaxor för danskarna och danskarnas näringsliv”, skriver Folketinget i lagsammanfattningen.

https://avfallsbransjen.no/2020/12/21/värker-nedleggelse-av-toppmoderne-forbrenningsanlegg/

 

Negativa konsekvenser

Avfallssektorn har varit mycket skeptisk till lagändringen ända sedan förlikningen 2020. Branschorganisationen Dansk Affaldsforening anklagade tidigt politikerna för att klippa kommunerna.

– Det är oerhört att vi är avskurna från möjligheten att trygga medborgarnas förtroende för miljö och ekonomi. Ingenstans i EU har det gått så långt. Det kan se bra ut på pappret, men i verkligheten blir det mycket svårare att säkra miljövinsterna och kontrollera kostnaderna. Avtalet är en grunduppgörelse med rättigheter och skyldigheter, där den risk för miljö och klimat som vi har pekat på har förbisetts, konstaterade dåvarande styrelseordförande Mads Jakobsen efter att förlikningen antogs.

Organisationen är fortfarande skeptisk till genomförandet och fruktar konsekvenserna.

– Vår oro över att konkurrensutsätta förbränningssektorn står still, men Folketinget vill det annorlunda och det måste vi respektera. Vi blickar nu framåt och kommer att samarbeta med staten och myndigheterna i det fortsatta arbetet. Lagen kommer att få stora konsekvenser, även negativa. Det måste lösas så fort det är identifierat och det kommer vi att driva på, säger direktör Jens Boman Christensen.

Reagerer på at Vestforbrænding ble forbigått

Mästare av kolavskiljning

Danska avfallsföreningen räknar med att förbränningslagen nu följs upp med att myndigheter säkerställer ramvillkor för etablering av CO2-avskiljning.

– Vi är engagerade i att vi har ett gemensamt intresse med det danska parlamentet och regeringen för att få CO2-avskiljning vid avfallsförbränningsanläggningar. Därför vill vi bekräfta att klimatministern har lovat att sätta de bästa ramarna för detta och vi ser fram emot att lyfta det gemensamma ansvaret, säger Bomann Christensen.

Nyligen blev det känt att Ørsted gick segrande ur den statliga finansieringen av CO2-avskiljning, på bekostnad av avfallsförbränningsanläggningen Vestforbrænding. Ørsted får upp till 1,1 miljarder euro i stöd för konstruktion och drift av CO2-avskiljning vid sina två biogena värmekraftverk.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.