Nyheter

Arton EU-länder riskerar missa avfallsmålen

Sverige finns inte med på listan över de nio av EU:s 27 medlemsländer som är på väg att nu EU:s avfallsmål för 2025. I botten på listan finns de nio länder som är på väg att missa båda de uppsatta målen, visar en nyligen publicerad rapport från EU-kommissionen.

I rapporten pekar kommissionen ut de medlemsstater som riskerar att inte uppfylla målen för förberedelser för återanvändning och återvinning för kommunalt och allt förpackningsavfall för 2025 och 2035 års deponeringsmål. Bara nio länder är på väg att nå målen för 2025: Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Slovenien.

Sverige är ett av de åtta länder som riskerar att missa målet för kommunalt avfall för 2025, tillsammans med Estland, Finland, Frankrike, Irland, Lettland, Portugal och Spanien.

Bulgarien, Kroatien, Cypern, Grekland, Ungern, Litauen, Malta, Polen, Rumänien och Slovakien riskerar att missa både målen för kommunalt och övergripande förpackningsavfall för 2025. Vissa länder fortsätter också att deponera det mesta av sitt kommunala avfall och kommer troligen att misslyckas med att uppfylla deponeringsmålet 2035. Kommissionen lägger fram rekommendationer till dessa medlemsstater och bygger på kontinuerligt ekonomiskt och tekniskt stöd för att förbättra avfallshanteringens resultat.

Avfallsgenereringen ökar

Varje år genererar européer i genomsnitt 530 kilo kommunalt avfall per person (avfall från hushåll och liknande avfall från företag). ”Även om det i allt högre grad återvinns och mindre deponeras, är kommunalt avfall fortfarande en av de mest komplexa avfallsströmmarna att hantera”, står det i rapporten.

I EU återvinns eller komposteras omkring hälften av det kommunala avfallet och omkring en fjärdedel deponeras.  Mellan 2013 och 2020 ökade mängden genererat förpackningsavfall med 15 % i hela EU och nådde nästan 80 miljoner ton. Nära två tredjedelar av förpackningsavfallet återvinns nu, även om detta varierar beroende på material.

Mer än tre fjärdedelar av pappers-, kartong- och metallförpackningarna återvinns, jämfört med mindre än 40 procent av plasten – ett problem i de flesta EU-länder, av vilka många riskerar att inte uppfylla det materialspecifika målet för återvinning av plastförpackningar avfall.

Stora skillnader mellan länderna

Rapporten visar att det finns stora skillnader i avfallshanteringsresultat inom EU. För vissa länder är det fortfarande till de mål som överenskommits i EU-lagstiftningen och fler reformer behövs heter det i rapporten. De viktigaste åtgärderna är att säkerställa behandling av bioavfall, som utgör en tredjedel av det kommunala avfallet och källsortering av avfall. Dessutom behövs bättre datakvalitet för att kunna mäta resultaten.

I rapporten konstateras att de flesta EU-länder har eller håller på att genomföra avfallsreformer för att förbättra återvinningsgraden och att några bör ge resultat under de kommande åren.

Externa faktorer har bromsat utvecklingen. Framför allt gäller det covid-19-pandemin, som minskade eller stoppade avfallssortering i vissa länder. Den senaste tidens ökning av energipriserna påverkar också återvinningsverksamheten negativt.

Rekommendationer och stöd

Kommissionen presenterar specifika rekommendationer för de 18 medlemsstater som riskerar att inte uppnå de viktigaste återvinningsmålen för 2025. Dessa rekommendationer omfattar ett brett spektrum av åtgärder: att minska icke-återvinningsbart avfall, öka återanvändningen, öka separat insamling, utveckla avfallshanteringskapacitet för sortering och återvinning, förbättra förvaltningen, använda ekonomiska instrument och öka medvetenheten.

”Kommissionen kommer att fortsätta att stödja medlemsstaterna att genomföra EU:s avfallslagstiftning, genom stöd från EU-fonder, tekniskt bistånd (till exempel genom översynen av miljögenomförandet, utbyte av bästa praxis och främjande av peer-to-peer-lärande). De nationella myndigheterna är dock ansvariga för att intensifiera politiska insatser och intensifiera åtgärder på plats” skriver EU-kommissionen i en kommentar till rapporten.

Kommissionen har också presenterat initiativ som bidrar till en mer cirkulär ekonomi och kommer att stödja medlemsstaterna i att förbättra prestanda inom avfallshanteringen och nå målen, såsom förslagen till nya förordningar om avfallstransporter, förpacknings- och förpackningsavfall och om ekodesign för hållbara Produkter.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.