Nyheter
Stockholm Exergi, KV8. Foto: John Göransson.
Stockholm Exergis fjärrvärmeverk. Foto: John Göransson.

Restavfall står för 71 procent av fjärrvärmens CO2-utsläpp

Energiåtervinning av restavfall står för 71 procent av klimatutsläppen av fjärrvärmeproduktionen i Sverige. Fossila bränslen och torv står för sammanlagt 15 procent av klimatutsläppen. Det framgår av Energiföretagens nypublicerade statistik över fjärrvärmens Lokala Miljövärden för 2022.

Fjolåret var varmare än 2021 vilket ledde till minskad efterfrågan på fjärrvärme. Fjärrvärmeleveranserna till slutkund minskade från 51,9 TWh 2021 till 48,3 TWh 2022.

Trots mycket höga elpriser minskade även elproduktionen i kraftvärmeverk med drygt 0,3 TWh, till 7,6 Twh jämfört med 2021, vilket delvis berodde på ett ansträngt läge vad gällde tillgången på biobränslen och avfall. Enligt Naturvårdsverket minskade utsläppen av klimatgaser från produktion av el och värme i energisektorn med 244 000 ton koldioxidekvivalenter jämfört med 2021, vilket motsvarar 6,3 procent.

Fortsatt minskning

De sammanlagda utsläppen av klimatgaser från produktion av fjärrvärme minskade med 0,22 miljoner ton koldioxidekvivalenter jämfört med 2021 vilket beror på de minskade leveranserna av fjärrvärme och att andelen fossila bränslen minskade från 2,1 procent 2021 till 1,9 procent 2022.

Av den totala energitillförseln till fjärrvärme kom 54,1% från värmeåtervinning, 43,2% från förnybar energis som flis och 1,9% från fossil energi.

Jämfört med 2021 minskade användningen av fasta biobränslen med ca 371 GWh samtidigt som mindre mängd avfall gick till fjärrvärmeproduktion (557 GWh jämfört med 2021)

Så här såg bränslemixen ut i de svenska fjärrvärmenäten 2022:

  • Biobränslen 46,6%
  • Avfall 21,2%
  • Rökgaskondensering 10,6%
  • Industriell restvärme 8,3%
  • Värmepumpar 5,7%
  • Hjälpel 2,8%
  • Olja 1,5%
  • Torv 0,4%
  • Elpannor 0,3%
  • Naturgas 0,2%

 

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.