Debatt
Dammsugare i naturen. Foto: John Göransson.
Foto: John Göransson.

Debatt: Är det fel på miljöministerns dammsugare?

Professor John Hassler har i Svenska Dagbladet liksom i debattartiklar vid upprepade tillfällen framfört uppgiften att ”Sverige dammsuger världen på råvaror till biobränsle som eldas i svenska bilar”. Liknande formuleringar om ”dammsugning efter biodrivmedel” har använts av partiledarna bakom förslaget till sänkt reduktionsplikt, liksom av klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Fakta är följande:

  • Sverige förbrukar 3,4 procent av den biodiesel som används globalt.
  • Sverige förbrukar 0,3 procent av den etanol som används som fordonsbränsle globalt.

Detta är de senaste tillgängliga siffrorna från International Energy Agency och gäller år 2020. Många länder har ökat sin biodrivmedelsanvändning efter år 2020. Sverige har en unikt hög andel biodrivmedel men Sveriges procentuella ökning sedan 2020 är sannolikt inte unik.

Det är relevant att jämföra både Sveriges andel av etanol och biodiesel när man diskuterar tillgången på råvara. Sverige använder en stor andel HVO men det är enkelt att tillverka HVO av samma råvaror som annan biodiesel.

Stor potential

Den globala potentialen för produktion av biobaserade råvaror för biodrivmedel är mycket stor. McKinsey har för World Economic Forum uppskattat potentialen enbart från avfallsströmmar till 40 miljoner ton råvara.

Utöver detta finns även odlade oljegrödor och dess olika restprodukter och avfallsprodukter, liksom om omvandling av cellulosa, lignin och andra råvaruströmmar.

Utvecklingen är mycket snabb inom produktion av biodrivmedel, inte minst driven av efterfrågan från flyg, sjöfart och tunga transporter. En ny rapport från IEA visar att de globala investeringarna i biodrivmedelsproduktion var dubbelt så stora 2022 som genomsnittet under åren 2015 – 2021.

Vad gör regeringen?

Av de satsningar som regeringen vill göra annonseras inga satsningar inom biodrivmedel eller bioenergi inför klimatmötet i dag den 16 juni. Detta trots att bioenergi är Sverige största energislag och med stora outnyttjade inhemska tillgångar för hållbar biodrivmedelsproduktion.

Den statliga utredningen ”Förnybart i tanken” som utredningen för en nationell bioekonomistrategi levererade i mars 2023, visade hur Sverige kan producera inhemska biodrivmedel för 13–14 kronor per liter bensin/dieselekvivalent. En produktion som dessutom skulle ge arbetstillfällen, utveckla ny industri och säkerställa drivmedelstillgången i beredskapstider.

Det är dags för handling, hur hanterar regeringen utredningens förslag? En viss elektrifiering kommer i framtiden, men elektrifiering är dyrt och förra året minskade elanvändningen.

Klimatfrågan kan inte lösas bara med elektrifiering, huvudfrågan är minskad användning av fossila bränslen och då är energieffektivisering och mer bioenergi kraftfulla lösningar. Styr med minskade subventioner, mindre statlig inblandning, generella styrmedel och framförallt koldioxidavgifter!

Vad gör dammsugaren?

Oavsett vilka steg Sverige tar för att öka användningen av hållbara biodrivmedel står det klart att professor Hassler och miljöminister Pourmokhtaris dammsugare inte är särskilt effektiva. Svebio överväger på allvar att ge professorn och ministern varsin ny apparat, för att demonstrera den egentliga innebörden av ordet dammsugning.

Gustav Melin, vd i Svebio

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.