Nyheter
Fotograf: Elin Nysten/Region Gotland
Fotograf: Elin Nysten/Region Gotland

Ditt program för Almedalen 2023

Ska du till Almedalen i sommar. I så fall är det hög tid att planera vad du ska göra där. Avfall2Resurs.se listar de seminarier och debatter du inte vill missa.

Årets Almedalsvecka invigs tisdag 27 juni klockan 13:00. Totalt finns 838 punkter på programmet, som avslutas lördag 1 juni klockan 17:00. Bland deltagarna märks Avfall Sverige, Sysab, Ragn-Sells, FTI, Vätgas Sverige, Scandinavian Biogas, Energigas Sverige och Tekniska verken i Linköping.

Vi har lusläst programmet för att ta reda på vad som händer inom ”våra” bevakningsområden, som är avfallshantering, cirkulär ekonomi, biogas och vätgas Vi har valt ut 24 seminarier som du kanske kan vara intresserad av. Två av dem webbsänds, så att du kan ta del av dem från kontoret eller semestern.

Programmet är uppställt kronologiskt. Riksdagspartierna ”äger” varsin halvdag under onsdag-lördag, vi berättar när partiledarna håller sina tal. Alla kommer, utom Jimmie Åkesson. I hans ställe talar Linda Lindberg, gruppledare för SD:s riksdagsgrupp.

Du kommer inte att kunna gå på alla evenemang på listan, eftersom flera av dem krockar tidsmässigt. Varje rubrik länkar till en mer utförlig presentation av respektive seminarium.

Hela programmet

 

Tisdag 27 juni


 

 1. Fjärrvärme – en kommunal tvångströja?

I dag återvinns 15 procent av de svenska hushållens plastförpackningar. Återvinningsbranschen har som mål att det år 2025 ska vara 55 procent. Kommer landets fjärrvärmeverk klara av att ställa om när det finns mindre sopor att elda?

ComfortZone

27/6 2023, 15:00-15:45; Strandvägen, H521, ”Opinionstältet”

Seminarium/föreläsning Energi, Hållbarhet


 

Onsdag 28 juni, förmiddagen

 

Moderaternas dag. Ulf Kristersson talar klockan 11


 

 1. Därför bränner vi plast

Mängder av plast produceras och vi använder plast på ohållbart sätt. För lite sorteras ut, för lite materialåtervinns, för mycket går till förbränning–ett systemfel. Vi behöver regelverk för att mindre plast sätts på marknaden, mer materialåtervinns och att det som måste fasas ut gör det effektivt.

Avfall Sverige

28/6 2023, 08:30-09:15; fartyg, Teaterskeppet, ”Hållbarhetsarenan, Visby Hamn, Lilla matsalen”

Debatt/panelsamtal Klimat/miljö, Energi


 

 1. Hur gör vi den gröna omställningen hållbar?

I norra Sverige pågår nu en omställning av basindustrin som är viktig för både Sverige och Europa. Men hur gör vi den gröna omställningen hållbar på de platser i Sverige där råvarorna och motstående intressen finns?

Luleå tekniska universitet

28/6 2023, 08:30-09:00; Fiskargränd 5, ”Norra Scen – arena för grön omställning”

Forskning, Utbildning


 

 1. Den enes avfall, den andres råvara – hur kan vi planera för cirkulära flöden i våra industriområden?

Att använda andras restflöden som råvara är inte bara hållbart. Det ökar också lönsamheten, innebär säkrare leveranskedjor och minskar beroendet av importerad råvara. Men hur kan vi arbeta mer systematiskt för att öka de cirkulära flödena i industriella miljöer?

East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun

28/6 2023, 09:15-09:55; Trappgränd 4, S:t Hansgatan 16

Seminarium/föreläsning Hållbarhet, Energi


 

 1. Hållbarhet och social inkludering måste gå hand i hand – kan de okända experterna visa vägen?

Kan cirkulärt tänkande samtidigt vara socialt och ekonomiskt hållbart? Hur kan övriga samhället lära av daglig verksamhet när det gäller att se helheten?

Region Gotland

28/6 2023, 10:00-11:00; Skeppsbron 6, Fenomenalen science center, ”Nära småbåtshamnen”

Seminarium/föreläsning Hållbarhet, Sysselsättning/arbetsmarknad


 

 1. Sluta elda kläder och bidra till vår cirkulära framtid

Idag eldas tonvis med uttjänta kläder och textilier upp eftersom de inte sorteras. 2025 blir det ett EU-förbud och ett producentansvar införs. Hur kan intressenter inom näringslivet och kommunerna samverka för att stärka återbruksindustrin för textilier och även bidra till social hållbarhet?

Aktuell Hållbarhet, Emmaus Stockholm

28/6 2023, 10:00-10:45; Strandvägen 4.3, ”Hållbart Näringsliv”

Seminarium/föreläsning Hållbarhet, Sysselsättning/arbetsmarknad


 

 1. Cirkulärt byggande – hur når vi dit?

En cirkulär byggindustri är en viktig del i omställningen till koldioxidneutralitet och ett hållbart samhälle. Men vad krävs för att vi ska sluta riva och återbruka mer?

Lunds universitet

28/6 2023, 10:00-10:45; Hästgatan 13

Debatt/panelsamtal Forskning, Byggande


 

 1. Vätgas – Sverige fortsätter vara föregångare

Det växer intresse för vätgas i allt tyngre fordon i form av lastbilar, bussar, men även i båtar, flyg och tåg. Vi ser en infrastruktur växa fram, men kommer fordonen att produceras i takt med utbyggnaden av vätgastankstationer?

Luleå tekniska universitet

28/6 10:05-10:30; Fiskargränd 5, ”Norra Scen – arena för grön omställning”

Forskning, Utbildning


 

Onsdag 28 juni, eftermiddagen

 

Miljöpartiets dag, Märta Stenevi talar klockan 19


 

 1. Engångs- och flergångsförpackningar i ett cirkulärt system, kan det fungera?

Förpacknings-, livsmedels- och restaurangbranschen är inne i en stor omställning med nya krav från EU på minskat avfall och på hur förpackningar får användas. Hur kan ett cirkulärt system se ut för engångs- och flergångsförpackningar? Och hur kan Sverige ta ledningen och visa vägen inom EU?

Duni, Aktuell Hållbarhet, Dagens industri

28/6 2023, 13:00-13:45; Strandvägen 4.3, ”Dagens industri och Aktuell Hållbarhets Hållbart Näringsliv” Websänds

Seminarium/föreläsning Hållbarhet, Näringsliv


 

 1. Mat, konsumtion och material – så uppnår vi hållbara och hälsosamma livsmedelssystem

Livsmedelssystemet står för cirka 30 procent av de globala växthusgasutsläppen och bidrar till störda ekosystem, minskad biodiversitet, utarmade jordar och övergödda hav. För att klara klimatförändringar och uppnå miljö-och hälsomål måste vi radikalt ställa om hur vi producerar och konsumerar mat.

Mistra

28/6 2023, 13:10-14:00; B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”Sal B22”

Debatt/panelsamtal Klimat/miljö, Forskning


 

 1. Hur kan smart och uppkopplad bioteknik minska de tunga transporterna i städerna?

Alla svenska städer har som mål att minska CO2-utsläppen från trafiken. De stora städerna vill dessutom minska transporterna av stadsmiljö- och livskvalitetsskäl. Kan VA-sektorn bidra till att minska transporterna genom att bejaka fastighetsnära bioteknik?

Bioteria

28/6 2023, 14:00-14:45; Klockgränd 4, ”Arenan Stadsutvecklingsdagarna365 ” Debatt/panelsamtal

Hållbarhet, Infrastruktur/kommunikationer


 

 1. Sopsortering 2.0 – kan ett nytt insamlingssystem kan göra skillnad?

Mängden avfall vi producerar ökar stadigt, vilket gör det allt viktigare att vi hittar bättre och mer effektiva sätt att hantera det på. Ett nytt insamlingssystem för hushållens förpackningar och matavfall kan vara en del av lösningen. Men hur fungerar det och hur kan det göra Sverige mer hållbart?

Avfall Sverige, Förpackningsinsamlingen, FTI

28/6 2023, 15:30-16:30; E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”E41”

Debatt/panelsamtal Klimat/miljö


 

 1. Vätgasklivet för transportsektorn

Det växer intresse för vätgas i allt tyngre fordon i form av lastbilar, bussar, men även i båtar, flyg och tåg. Vi ser en infrastruktur växa fram, men kommer fordonen att produceras i takt med utbyggnaden av vätgastankstationer?

Vätgas Sverige

28/6 2023 15:00 – 15:45; Donnersgatan 6, Hansaplatsen.  Websänds.
Debatt/panelsamtal Energi


 

Torsdag 29 juni, förmiddagen

Socialdemokraternas dag, Magdalena Andersson talar klockan 11


 

 1. Hur blir koldioxidinfångning verklighet? Tekniken finns men hur skapar vi en långsiktig marknad?

Möjligheten att bygga CCS-anläggningar är avfallsbranschens största klimatfråga. Vi diskuterar utmaningarna med blandad biogen och fossil koldioxid, användning av negativa utsläpp, vilka kostnader och risker som uppstår för pionjärer och vad både kan och borde hända med den avskilda koldioxiden.

Hållbar Energi 2030, Öresundskraft, Sysav

29/6 2023, 08:00-08:45; Mellangatan 1, ”Mellangatan 1, trädgården”

Samtal Hållbarhet, Klimat/miljö


 

 1. Ny ordning för förpackningsinsamlingen

De kommande åren väntar flera stora förändringar i det svenska systemet för förpackningsinsamling. De förändrade lagkraven kommer att innebära både utmaningar och möjligheter. Hur förbereder sig kommunerna och näringslivet?

Tailor-Made Responsibility (TMR)

29/6 2023, 09:00-09:45; Strandgatan 22, ”Trädgården”

Debatt/panelsamtal Hållbarhet, Klimat/miljö


 

 1. Hur säkrar vi trygg försörjning?

Samhällets funktioner är komplexa och känsliga, många som är särskilt viktiga att upprätthålla även i krissituationer tar vi för givna. Är vi förberedda, kan vi leverera värme, vatten, bränsle, hantera avfall? Hur upprätthålls de idag? Förutsättningarna för att klara ökade påfrestningar?Vem ansvarar?

Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige, Svenskt Vatten

29/6 2023, 09:00-09:45; E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”E31”

Debatt/panelsamtal Klimat/miljö, Energi


 

 1. Varför är byggsektorn nödvändig för den cirkulära omställningen?

Ett cirkulärt samhälle förutsätter en helt ny syn på avfall, som innebär att avfall behandlas som en källa till hållbara råvaror. Näringslivet efterfrågar en ökad hållbarhet. Så hur kan vi tillsammans minska klimatpåverkan genom att efterfråga fler återvunna material?

Ragn-Sells

29/6 2023, 09:00-09:55; Donnersgatan 6, ”Samhällsbyggararenan”

Debatt/panelsamtal Byggande, Klimat/miljö


 

 1. Energiåtervinning av avfall – klimatbov eller hjälte?

Avfallsmängderna fortsätter att växa, inte minst fossil plast. Varje år produceras 300 miljoner ton fossil plast världen över. 600 miljoner ton år 2040, det är vad vi enligt WWF kan räkna med om produktionen fortsätter att öka i samma takt som nu. Idag är 99 procent av plasten av fossilt ursprung.

Arena Energi, Stockholm Exergi, Mälarenergi, Söderenergi, Tekniska verken i Linköping

29/6 2023, 10:30-11:15; S:ta Katarinagatan 6, ”Arena Energi”

Debatt/panelsamtal Energi, Klimat/miljö


 

Torsdag 29 juni, eftermiddagen

Centerpartiets dag, Muharrem Demirok talar klockan 19


 

 1. Bönder som blir biogasentreprenörer – visar de vägen till en hållbar och levande landsbygd?

Biogasen får en allt större betydelse i den gröna omställningen. Men hur kan vi se till att visionerna blir verklighet? I Småland går nu ett 20-tal bönder ihop och blir biogasentreprenörer. Kan de visa vägen till hållbarare jordbruk och en mer levande landsbygd?

Scandinavian Biogas

29/6 2023, 13:00-13:45; Strandvägen, H521, ”Opinionstältet”

 Seminarium/föreläsning Energi, Hållbarhet


 

 1. Samhällsbyggande med minimal klimatpåverkan

Det krävs stora förändringar i hela samhället för att vi ska klara klimatmålen. Byggande av nya städer och stadsdelar skapar möjligheter att göra smarta, hållbara val som bidrar till resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan.

Forsen

29/6 2023, 15:00-16:00; Adelsgatan 25, ”Svefas trädgård”

Debatt/panelsamtal Byggande, Hållbarhet


 

 1. Hur skapas en hållbar cirkulär plastekonomi i Sverige?

Den linjära plastekonomin skapar miljöproblem. Knappt 20 procent av plasten återvinns, resten hamnar i kraftvärmeverk och orsakar koldioxidutsläpp. EU har satt mål för återvinning och FN arbetar för att minska nedskräpningen. Vad kan Sverige göra för att skapa en hållbar cirkulär plastekonomi?

Hållbar Energi 2030, Sysav

29/6 2023, 15:00-15:45; Mellangatan 1, ”Mellangatan 1, trädgården”

Samtal Hållbarhet, Klimat/miljö


 

30 juni, förmiddagen

Vänsterpartiets dag, Nooshi Dadgostar talar klockan 11


 

 1. Hur ser ungdomsförbunden på hållbarhet bortom 2030?

Med utgångspunkt i Europas mest utsatta elprisområde behövs lösningar inom hållbar energi, resurshantering och energieffektivisering. Lokala utmaningar blir globala lösningar. Ska vi nå de globala målen 2030 så krävs det mod, beslutsamhet och nya innovativa satsningar. Men vad händer efter 2030?

Hållbar Energi 2030

29/6 2023, 17:00-17:45; Mellangatan 1, ”Trädgården, Mellangatan 1”

Debatt/panelsamtal Energi, Hållbarhet


 

 1. Från tråd till affär – hur ska Sverige sy ihop det?

Vilka hinder måste röjas för att säkerställa att ett nationellt system för insamling, sortering och bearbetning av insamlat textilavfall kommer på plats inför EU:s lagkrav som träder ikraft 1 januari 2025? Hur ska vi sy ihop det?

Svensk Handel, Södra, Sysav

30/6 2023, 12:00-12:45; Donnersgatan 1, Kårhuset Rindi, ”Handelns Hus”

Samtal Klimat/miljö, Näringsliv


 

Fredag 30 juni, eftermiddagen

Kristdemokraternas dag, Ebba Busch talar klockan 19


 

 1. Hållbar beteendeförändring, vad är receptet för Gotland?

Vi behöver minska avfall och föroreningar samt ta hänsyn till hur våra handlingar påverkar naturen och agera på ett sätt som inte skadar eller utarmar miljön för framtida generationer. Hur skapar vi hållbara beteendeförändringar hos gotlänningar och besökande på vår ö?

Region Gotland

30/6 2023, 15:00-16:00; Skeppsbron 6, Fenomenalen science center

Seminarium/föreläsning Hållbarhet, Klimat/miljö


 

1 juli, förmiddagen

Liberalernas dag, Johan Pehrson talar klockan 11

Inga evenemang inom bevakningsområdet


1 juli, eftermiddagen

Sverigedemokraternas dag, Linda Lindberg talar klockan 19

Inga evenemang inom bevakningsområdet


 

 

 

 

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.