Nyheter
Trä och textil är råvaror i OnceMore. Foto: Södra.
Trä och textil är råvaror i OnceMore. Foto: Södra.

EU:s LIFE-fond har beviljat ett stöd om 10 miljoner euro till Södra och Lenzing för att skala upp OnceMore, världens första storskaliga process för återvinning av textil av blandmaterial. Summan är det största finansieringsbeloppet hittills för textilåtervinning.

Pengarna går till Södras och Lenzings projekt Life Treats (Textile Recycling in Europe At Scale Det är det hittills största belopp fonden betalat ut till ett projekt för textilåtervinning, skriver Södra i ett pressmeddelande.

”I projektet arbetar Södra och Lenzing tillsammans med mångårig erfarenhet, kunskap och teknik för att vidareutveckla den unika OnceMore-processen och öka textilåtervinningen. EU:s nya anslag betyder nu att detta arbete kan intensifieras ytterligare och att OnceMore-processen vid Södras bruk i Mörrum skalas upp”, skriver Södra.

Ökar hanteringen till 50 000 ton

Åsa Degerman, projektledare OnceMore och Sonya Zak, Lenzing

Den nya anläggningen, ska öka hanteringen av blandat textilavfall med olika färger och material från 2 000 ton till 50 000 ton per år. Detta för att årligen producera 60 000 ton textilmassa. Textilmassan består av 50 procent återvunnet innehåll och 50 procent förnybar skogsråvara från Södras skogsbruk i Sverige.

– I dagsläget återvinns endast en procent av allt textilavfall i världen, vilket skapar en enorm miljöbelastning. Med hjälp av den här betydelsefulla finansieringen är Södra och Lenzing redo att skapa en effektiv lösning när det gäller kemisk textilåtervinning och öka vårt bidrag till den cirkulära ekonomin, säger Åsa Degerman, chef för OnceMore på Södra.

– Som det första storskaliga projektet i sitt slag kommer Life Treats att öppna nya cirkulära affärsmöjligheter och öka andelen återvunna fibrer som används i nya kläder, säger Sonja Zak, chef för Textile Sourcing & Cooperations på Lenzing Group.

Bygget startar under juni 2023 och ska pågå i fyra och ett halvt år. Det kommer möjliggöra hantering av olika komplexa konsumentfärgade textilier som innehåller en blandning av bomull, polyester och andra material, inklusive elastan – något som i dag inte är möjligt.

Elva kilo textilavfall per person

Projektet ska bidra till EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin genom att hindra stora volymer färgat och blandat textilavfall från downcycling, deponering eller förbränning.

Inom EU genereras 5,8 miljoner ton textilavfall varje år, vilket motsvarar elva kilo per person. Konsumtionen förutspås öka med 60 procent till 2030, jämfört med idag.

Intressenter från hela den textila cirkulära värdekedjan är delaktiga i projektet. Allt från råvara till tillverkning, distribution, insamling och återvinning. LIFE administreras genom europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö (CINEA).

–  Att ta itu med textilavfallsproblemet kräver ett systematiskt tillvägagångssätt tillsammans med tekniska lösningar i industriell skala. Life Treats-projektet möjliggör verklig förändring och minskar textilindustrins negativa miljömässiga och sociala effekter i och utanför EU, säger Sonja Zak.

– Även om det finns högt utvecklade system inom Europa för insamling och sortering av begagnade textilier, är de främst avsedda för andrahandsverksamheten. Kommande lagstiftning som EU:s ramdirektiv om avfall, utökat användaransvar, minskning av andrahandsexportmarknader och en observerad försämring av kvaliteten på insamlade textilier pekar på betydande förändringar i miljön för hantering av textilavfall, säger Åsa Degerman.

Södra och Lenzing erkänner och förbinder sig till avfallshierarkin. Inköpen kommer endast att fokusera på textilier som inte kan återanvändas på annat sätt.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.