Nyheter
Platsen för Biokraft har fått markanvisning.
Platsen där Biokraft har fått markanvisning.

Perstorp aktuell plats för biogasanläggning

Perstorps kommunstyrelse har beslutat att godkänna ett så kallat markanvisningsavtal för Biokraft (tidigare Scandinavian Biogas), som planerar att bygga en biogasanläggning i kommunen.

Det aktuella området är planlagt för industri och ligger i anslutning till andra tyngre verksamheter. Detaljplanen anses fortfarande vara lämplig utifrån den tänka verksamheten men begränsningen i höjd (7 meter) behöver ändras för att tillåta en högsta nockhöjd på 35 meter för delar av området.

– Vi ser mycket positivt på en etablering där, då området har varit detaljplanelagt för industriändamål under många, många år. Äntligen finns möjligheten att få till en verksamhet som genererar ett flertal nya arbetstillfällen samtidigt som det är en möjlighet att bidra till ökad energiproduktion, säger kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson (S).

Nya jobb

Biokraft ska ansöka om miljötillstånd för att bedriva biogasanläggning på området och bedömer att anläggningen kan ge 12–14 nya arbetstillfällen. Därutöver kan verksamheten generera arbetstillfällen inom transporttjänster och logistik inom eget åkeri, tekniskt stöd och service samt hotell och restaurang.

Köpeskillingen för marken är bestämd till 70 kronor/kvadratmeter enligt den av kommunfullmäktige beslutade taxan. Bolaget bekostar detaljplanearbetet, fastighetsbildningskostnaderna samt utredningar kopplade till genomförandet. Markanvisningen gäller till och med den 31 december 2024.

Lång process

Om anläggningen får grönt ljus vid miljöprövningen kan ett avtal om köp av mark träffas. I den efterföljande bygglovsprocessen säkerställs att den planerade anläggningen uppfyller alla krav.

– Det är en lång process med att få alla tillstånd på plats, jätteroligt att vi nu tagit det första steget! Jag tror att den här etableringen kan vara väldigt positiv för Perstorps utveckling genom de direkta och indirekta arbetstillfällen som kommer att skapas, säger kommundirektör Elin Ask.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.