Nyheter
Källa: Naturvårdsverket.
Källa: Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket: Kraftigt minskade utsläpp från avfallshantering

Utsläppen från avfallsbehandling minskade med ungefär 77 procent mellan 1990 och 2022. Det motsvarar cirka 2 procent av Sveriges totala växthusgasutsläpp, enligt preliminär statistik från Naturvårdsverket.

Totalt uppgick utsläppen inom avfallssektorn under 2021 till cirka 1 miljon ton koldioxidekvivalenter. Utsläppen kommer främst från deponier och deras utsläpp av metan. Det uppstår även utsläpp från behandling av avloppsvatten och -slam, biologisk behandling av fast avfall samt från förbränning av farligt avfall. Utsläpp från avfallsförbränning för produktion av el och värme, rapporteras i energisektorn och är alltså inte inräknad i statistiken. Den slutliga statistiken för 2022 publiceras i december.

Mest från deponier

Störst andel av utsläppen från avfallsbehandling kommer från deponier, men samtidigt är det från denna källa den största utsläppsminskningen skett. Mellan 1990 och 2021 har utsläppen från avfallsdeponier minskat med cirka 86 procent och minskningen förväntas fortsätta ytterligare under kommande år.

Avfallsdeponier är den näst största källan till utsläpp av metan efter jordbrukssektorn. Det deponerade avfallet kommer bland annat från hushåll och industrier, men utgörs även av askor från el- och värmeproduktion, förorenade jordmassor med mera, enligt Naturvårdsverket.

Utsläppsminskningen beror på flera faktorer, framförallt på att metanåtervinning från deponier har ökat samtidigt som deponerat organiskt avfall minskat, tillsammans med ökad avfallsförbränning och materialåtervinning. Bakom denna utveckling ligger såväl lagstiftning som andra styrmedel, så som deponiförbud och deponiskatt, skriver Naturvårdsverket.

Behandling av avloppsvatten och -slam ger utsläpp av lustgas och metan och svarar för 25 procent av utsläppen från avfallsbehandling år 2021. Sedan 1990 har utsläppen minskat med 24 procent, vilket beror på förbättringar i svenska reningsverk med utbyggd kväverening tillsammans med ökad biogasproduktion från avloppsslam.

Utsläpp från biologisk behandling visar en tydligt ökande trend. Detta beror på ökad kompostering och rötning av avfall i Sverige. Produktionsutsläppen, som läckage, rapporteras som utsläpp från avfallsbehandling.

 

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.