Nyheter
Här sitter Mark- och miljööverdomstolen. Foto: John Göransson.
Här sitter Mark- och miljööverdomstolen. Foto: John Göransson.

Naturskyddsföreningen förlorade mot Värmevärden i Nynäshamn

Kraftvärmeverket i Nynäshamn har rätt att förbränna plast och oljeförorenad jord. Det har mark- och miljööverdomstolen kommit fram till.

Mark- och miljödomstolen i Nacka hade gett Värmevärden i Nynäshamn AB tillstånd till fortsatt och ändrad drift av kraftvärmeverket i Nynäshamn, innefattande en fastbränslepanna för samförbränning av biobränsle och högst 80 000 to returbränsle, varav högst 32 000 ton farligt avfall per år samt en oljepanna för flytande eller gasformiga bränslen.

Naturskyddsföreningen menade i sitt överklagande att tillräcklig hänsyn inte tagits till miljöbalkens hushållnings- och kretsloppsprincip och att om bolaget investerade i andra former av förnybar energi skulle det kunna tillhandahålla värme och el med en lägre miljö- och klimatpåverkan än genom förbränning.

Naturskyddsföreningen menade också att plast och oljeförorenad jord bör återvinnas i stället för att förbrännas eftersom förbränning medför utsläpp av växthusgaser och andra miljöfarliga ämnen. Plasten kan, om återvinning inte är möjligt i dagsläget, deponeras till dess att återvinning kan ske.

Bolaget svarade att det inte kommer inte att förbränna plast och oljeförorenad jord som kan materialåtervinnas. Genom att kunna erbjuda förbränning av oljeförorenad jord som inte kan materialåtervinnas och som finns nära anläggningen kommer också långa transporter att undvikas. Eftersom återvunna bänseln kan innehålla fraktioner av exempelvis plast behöver tillståndet omfatta även dessa, även om mängden plast som behöver förbrännas kommer minska över tid. Deponering av plast skulle medföra att stora ytor behövde tas i anspråk.
Bolaget kommer i enlighet med domen att utreda möjligheterna att ytterligare minska utsläppen till luft och vatten.

Mark- och miljööverdomstolen har gått igenom det mycket detaljerat villkorade tillståndet från lägre instans för att se om det har förekommit rättegångsfel som kan antas ha inverkat på målets utgång. Så har inte skett, konstaterar domstolen och avslår därmed Naturskyddsföreningens överklagande.

Hela domen finns att läsa här.

 

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.