Nyheter
Peter Roland leder Geminors avdelning för biofraktioner.

Norska Geminor satsar på biobränsle

Extra stort behov i Skandinavien.

Stor efterfrågan på biobränsle gör att Norska Geminor nu fokuserar sin uppmärksamhet på uppströmsmarknaden i Europa.

– Behovet är särskilt stort i skandinaviska länder som Danmark och Sverige, där kapaciteten för energiåtervinning är stor både inom fjärrvärme och elproduktion, säger Biomass Fraction Manager på Geminor, Peter Roland.

Biobränsle är en fraktion som består av restmaterial från skogsbruket, såsom timmer, röjbark, kvistar och annat virke som inte kan användas till produkter som byggmaterial eller massa. Intresset för fraktionen har ökat avsevärt den senaste tiden, till stor del beroende på en allmän brist på träavfall på marknaden.

Peter Roland har det internationella ansvaret för biobränslen i Geminor och har över 15 års erfarenhet inom området. Han ser stora förändringar i materialflöden i Europa för tillfället.

– Energikrisen i Europa har skapat ett större behov av biobränsle vid EfW-anläggningarna. När en allt större del av avfallet går till materialåtervinning, samtidigt som den ryska och vitryska marknaden för trä stängs, ökar efterfrågan på biofraktioner, säger Peter Roland.

– Nå handler det om å overleve

Blir ett investeringsområde

Nu etablerar Geminor biobränslefraktionen som ett av sina främsta internationella investeringsområden i Europa. Syftet är att hitta outnyttjat restmaterial från skogsbruket som kan förädlas till flis för energiåtervinning. Det kommer också att finnas fokus på uppströmsmarknaden för förädling av virke i samarbete med dotterbolaget Bøn Biobrensel, som utför mobil fräsning av biobränsle och avfallsvirke.

– Med expertis inom avfallshantering och internationell logistik kan vi nu bidra till att hitta nya lösningar för material som tidigare ansågs vara för krävande att ta hand om, som sågverksbark och rester från kompostering, säger Roland.

Mindre fjernvarme i fjor

Får ny certifiering

I april fick Geminor en ”Chain of Custody”-certifiering från organisationen ”Forest Stewardship Council” (FSC). Detta gör att företaget kan hantera hållbara vedfraktioner för den europeiska biomassamarknaden.

Nu får Geminor även den svenska certifieringen ”Sustainability Statement”, vilket är ett motsvarande, EU-baserat godkännande som garanterar tillgången på hållbart biobränsle i Sverige. Båda certifieringarna hindrar handel med material från sårbara regnskogar, en förutsättning för att kunna möta dagens marknadskrav.

Kravet på EU:s RED II-certifikat (”Renewable Energy Directive”), som aktörerna ska följa, reglerar hur handeln går till och ska säkerställa en vettig återvinning på marknaden.

– Det råder delade meningar om vedeldning i EU i dag. Vi vill göra skillnad genom att använda trä som normalt skulle gå förlorat. Detta ger också goda synergier med våra övriga aktiviteter inom energiåtervinning, säger Roland.

Høytidelig åpning av Geminors Hull-anlegg

Den gröna etiketten

Även om mottagarna i stort sett är desamma för skogsbaserat som för avfallsbaserat bränsle kräver hantering och logistik ett annat förhållningssätt, förklarar Peter Roland.

– Träet vi nu hanterar är ett grönmärkt material, och har därmed inte samma TFS- och logistikkrav som avfall. Samtidigt måste vi hantera varierande handelsmål som energiinnehåll, tonnage eller volym i kubikmeter.

– Träet måste också hanteras korrekt för att kunna garantera kvaliteten på slutprodukten. Därför blir det också viktigt för oss att säkerställa specialistkompetens inom området i organisationen framöver, avslutar Peter Roland.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.