Nyheter
Elcykelbatteri. Foto: John Göransson.
Elcykelbatteri. Foto: John Göransson.

Nya EU-regler för stora batterier

EU-parlamentet har antagit nya regler för tillverkare av stora batterier. Beslutet får stora konsekvenser för avfallsoperatörerna och kan även begränsa bränder i avfallsanläggningarna

Med 587 röster för, nio emot och 20 nedlagda röster stödde EU-parlamentet en överenskommelse om att revidera EU:s regler för batterier och använda batterier. Den nya lagen tar hänsyn till den tekniska utvecklingen och framtida utmaningar inom sektorn och kommer att täcka hela batteriets livscykel, från design till slutet av livslängden.

Beslutet

Beslutet gäller en obligatorisk koldioxiddeklaration och märkning för batterier för elfordon, EV, batterier för lätta fordon, LMT (till exempel för elskotrar och cyklar) och uppladdningsbara industribatterier med en kapacitet över 2 kWh. Dessa krav ställs på producenterna:

 • Bärbara batterier i apparater ska designas så att konsumenterna själva enkelt kan ta bort och byta ut dem.
 • Ett digitalt batteripass för LMT-batterier, industribatterier med en kapacitet över 2 kWh och EV-batterier.
 • En due diligence-policy för alla finansiella aktörer, utom små och medelstora företag.
 • Insamlingsmål för bärbara batterier:
  • till 2023: 45 %
  • till 2027: 63 %
  • till 2030; 73 %
 • Insamlingsmål för LMT-batterier:
  • till 2028: 51 %
  • till 2031: 61 %
 • Miniminivåer av material som återvinns från använda batterier:
  • litium: 50 % till 2027 och 80 % till 2031
  • kobolt, koppar, bly och nickel: 90 % till 2027 och 95 % till 2031.
 • Miniminivåer för återvunnet innehåll från produktions- och konsumentavfall för användning i nya batterier:
  • åtta år efter förordningens ikraftträdande: 16 % för kobolt, 85 % för bly, 6 % för litium och 6 % för nickel
  • 13 år efter ikraftträdandet: 26 % för kobolt, 85 % för bly, 12 % för litium och 15 % för nickel.

Starkare återvinningsindustri

– För första gången har vi en cirkulär ekonomilagstiftning som omfattar hela livscykeln för en produkt – ett förhållningssätt som är bra för både miljön och ekonomin. Vi enades om åtgärder som kommer konsumenterna till stor nytta: Batterier ska vara välfungerande, säkrare och lättare att ta bort. Vårt övergripande mål är att bygga en starkare återvinningsindustri i EU, särskilt för litium, och en konkurrenskraftig industrisektor som helhet, vilket är avgörande under de kommande decennierna för vår kontinents energiomställning och strategiska autonomi. Dessa åtgärder kan bli en måttstock för hela den globala batterimarknaden, säger italienaren Achille Variati, som representerar EU-parlamentets socialdemokratiska block och är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Nästa steg

Efter den slutliga omröstningen i plenum måste rådet nu formellt godkänna texten innan den kort därefter publiceras i EU:s officiella tidning och därmad träder i kraft.

Bakgrund

I december 2020 presenterade utredningen ett förslag till föreskrifter om batterier och använda batterier. Förslaget syftar till att stärka den inre marknadens funktion, främja en cirkulär ekonomi och minska den miljömässiga och sociala påverkan under alla stadier av batteriets livscykel. Initiativet är nära kopplat till det europeiska gröna avtalet, handlingsplanen för cirkulär ekonomi och den nya industristrategin.

Genom att anta detta betänkande svarar parlamentet på medborgarnas förväntningar om att stärka den europeiska energitryggheten, tillhandahålla grön infrastruktur och bygga en cirkulär ekonomi, vilket uttrycks i förslagen 3.3, 3.6, 4.3 och 5.1. , 5(3) och 5(8) i slutsatserna från konferensen om Europas framtid.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.