Nyheter
För första gången har Geminor hanterat över en miljon ton avfall på ett halvår. Foto: Geminor

Geminor bröt igenom miljongränsen

Under första halvåret transporterade Geminor 292 000 ton avfall till svenska återvinningsanläggningar.

Återvinningsföretaget Geminor hanterade över en miljon ton avfall under årets första sex månader. Det är den största volymen företaget någonsin hanterat på ett halvår.

Mest import till Sverige

Sverige är den största importmarknaden för Geminor. Under första halvåret transporterade företaget 292 000 ton avfall till svenska återvinningsanläggningar. Företaget importerade 243 000 ton till Danmark, vilket är nästan en fördubbling sedan förra året.

Under första halvåret importerade Geminor 60 000 ton avfall till Norge.

– Sårbare om vi ikke tilpasser oss

Stark tillväxt

– Vi gick in i 2023 med en viss spänning kopplat till utvecklingen av den europeiska ekonomin och avfallsmarknaden i synnerhet. Därför ger det en stor dos inspiration att se att vi totalt sett når en stark tillväxt i vår hantering av olika avfallsfraktioner på marknaden, säger vd Kjetil Vikingstad.

Totalt hanterade det Karmøy-baserade företaget 1 097 152 ton avfall under första halvåret. Det är 26 procent mer än motsvarande period förra året då 870 773 ton avfall passerade genom Geminors system.

Merparten av avfallet är brännbart avfall för energiåtervinning, RDF och SFR. Trä för materialåtervinning är den näst största fraktionen.

– Anledningen till tillväxten är främst att vi tar nya marknadsandelar i en period med något minskad tillgång på avfall. Samtidigt har det under hela 2023 funnits en stor efterfrågan på avfall för energiåtervinning, vilket våra avdelningar i Italien och Polen har hjälpt till att lösa. Under första halvåret 2023 har vi i större utsträckning än tidigare sett vikten av att vara regionalt närvarande i Europa för att säkerställa volymer och leveranser, säger Vikingstad.

Har funnet italiensk avfallsgull

Storbritannien passerar Norge

Hittills har Norge varit Geminors största marknad, men för första gången har den norska avfallsmarknaden passerats av den brittiska. Geminor UK ökade den totala volymen med hela 63 procent under perioden och hamnade på över 380 000 ton. På den norska marknaden hanterade företaget 308 000 ton.

De senaste åren har Geminor etablerat sig i både Italien och Polen. Båda dessa länder ser en stark volymtillväxt. Den totala volymen i Polen har tredubblats sedan förra året och tillväxten i Italien är 110 procent.

– Marknadsutvecklingen har gjort att Norge, med sina 305 000 ton under första halvåret, inte är Geminors största marknad för första gången. Denna position har nu tagits över av Geminor UK. Om vi tittar på de senaste siffrorna har vår avdelning i Storbritannien passerat 100 000 ton bara under juli månad, vilket ingen avdelning har klarat av tidigare. Italien fortsätter också sin tillväxt och passerade i juli hela 50 000 ton, säger Vikingstad.

– Må lære av Norden

– Sammantaget är vi väldigt nöjda med statusen hittills i år. Vi hade aldrig varit där vi är utan en betydande insats från vår ständigt växande organisation, vilket ger oss tron att 2023 kommer att bli ett bra år totalt sett för Geminor, säger Vikingstad.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.