Nyheter
Från vänster: Richard Andre Ingebrigtsen, seniorforskare (UiT), Simon Ford, teknisk chef (Rå Biopark), Didrik Ulleberg, forskare (SINTEF Nord), Jon Brage Svenning, forskare (SINTEF Nord) och Sigve Daae Rasmussen, vd (Rå Biopark).

Rå Biopark i forskningssamarbete om biorester

Rå Biopark ska tillsammans med SINTEF Nord och UiT – Norges arktiska universitet – kartlägga potentialen för de biprodukter som uppstår vid produktion av biogas i den planerade fabriken i norska Skibotn.

– Vid produktion av biogas produceras en fast och en flytande biorest. Den flytande bioresten är mycket rik på oorganiska näringssalter, och särskilt kväve, som kan användas till gödning, säger forskare vid SINTEF Nord, Didrik Ulleberg.

Rå Biopark planerar att förånga bioresterna till fasta kristaller, som ska vidareförädlas till bland annat granulerad gödsel.

Lokalt utnyttjande

– Tillverkning av granulerad gödsel, biokol och transportabel CO2 innebär stora energiinvesteringar. Därför vill vi genom detta forskningsprojekt titta på möjligheten att tillvarata båda delarna av bioresten lokalt, vilket är ett bättre cirkulärt ekonomiskt utnyttjande än att skicka råvarorna från oss, säger Daae Rasmussen.

Förprojektet, som startade i april, ska kartlägga potentialen och utmaningarna för olika teknologier för odling av organismer som kan leva och föröka sig uteslutande från oorganisk näring, på fackspråket så kallade autotrofa organismer.

Projektet stöds av den regionala forskningsfonden ARKTIS med 500 000 NOK.

Viktig information

– Projektet ska ge ett vetenskapligt underlag för vidare planering av Rå Biopark, och ska ge oss svar på hur vi bäst kan utnyttja biprodukter som CO2, spillvärme och näringssalter i autotrofisk odling av växter eller mikroalger. Det här är innovation som kan leda till betydande optimering av hela produktionen på Rå Biopark, säger en engagerad general manager om samarbetet med SINTEF Nord och UiT.

Värdefull biorest

Rå Biopark ska behandla matavfall från hushåll och företag i 41 kommuner i norr, förutom avfall från bland annat lantbruksnäringen. Den totala mängden kommer att vara över 60 000 ton årligen. Produktion av flytande biogas kommer att kunna ersätta 5 miljoner liter diesel.

General manager för Rå Biopark, Sigve Daae Rasmussen är mycket nöjd med stödet från Regionala forskningsfonden ARKTIS till ett förprojekt om att testa olika teknologier för sidoströmmar från biogasproduktion i Skibotn.

Innovation

– Ett cirkulärt utnyttjande av sidoströmmarna som uppstår vid produktionen av biogas är avgörande för att nå de hållbarhetsmål som regeringen och FN har satt upp. De aktuella sidoströmmarna för Rå kommer att vara lämpliga för olika typer av autotrofisk odling som hydroponik, digeponik eller mikroalgodling, säger Daae Rasmussen.

Till nytta för samhället

– Om detta blir verklighet leder det till ett lägre klimatavtryck och ökad omsättning för Rå Biopark. Innovationen är mycket samhällsnyttig och kommer att bidra till en hållbar lokal matproduktion i Nordnorge, vilket i sin tur leder till fler jobb och ökad självförsörjningsgrad.

– Att kunna använda biorester för hydrokultur och mikroalgodling är väldigt aktuella ämnen som det forskas mycket på, och en ny anläggning kopplad till Rå Biopark kommer därför att bidra till att driva tekniken framåt, och inte minst bygga kompetens i norr, säger seniorforskare Richard Andre Ingebrigtsen i UiT i ett pressmeddelande.

Milliardavtale i nord for Rå Biopark

https://biogassbransjen.no/2023/05/02/ny-daglig-leder-i-ra-biopark/

 

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.