Nyheter
Gå direkt till innehål

 

Sorterat textilavfall vid anläggningen Siptex hos Sysav i Malmö
Sorterat textilavfall vid anläggningen Siptex hos Sysav i Malmö. Foto: Sysav

Sysav: Det behövs ett statsbidrag för textilåtervinning

Sysav är positivt till förslaget regeringens förslag att Sveriges kommuner från 2025 får ansvar för att samla in textilavfall separat och understryker att det finns inhemsk kapacitet att automatiskt sortera för återvinning. Sysav vill också ha ett statsbidrag till kommunerna i väntan på producentansvar för textil.

Från 1 januari 2025 ska samtliga medlemsländer ha infört separat insamling av textilavfall. För att Sverige ska uppfylla kravet föreslår regeringen i promemoria Cirkulär hantering av textil och textilavfall att kommunerna får ansvar, men att inga krav ställs på servicegrad eller insamlingssystem. Sysav  är en av de remissinstanser som har svarat på förslaget.

– Sysav är positivt till ett kommunalt insamlingsansvar för textil. Ökad insamling är ett steg på vägen mot en mer cirkulär textilhantering. Men det krävs stora satsningar i fler efterföljande steg i värdekedjan för att cirkeln ska kunna slutas, säger Lars Persson affärsutvecklare för textil, Sysav i ett pressmeddelande.

Kostnadstäckning i väntan på producentansvar

Storskalig insamling måste följas av storskalig försortering, storskalig textilåtervinning och storskalig användning av återvunna fibrer. Eftersom det i dagsläget i princip inte finns storskaliga materialåtervinningslösningar för andra material än bomull, är hanteringen av i stort sett alla andra fiberblandningar en kostnad, menar Sysav, som ifrågasätter regeringens bedömning att eventuella förändringar av renhållningsavgiften som ska betalas av hushållen blir begränsad.

”Utöver kostnaden för insamling av textilavfall måste kostnader för återvinning också finansieras av kommunerna, menar Sysav, som anser att regeringen bör överväga statsbidrag till kommunerna under en övergångsperiod, till dess att ett ekonomiskt producentansvar med miljöstyrningseffekt för textil är på plats och EU-kommissionens arbete med att ta fram harmoniserade EU-regler för producentansvar är färdigt”.

Hantering i närområde istället för export

När det gäller hanteringen av det insamlade materialet håller Sysav med om att det är olämpligt att föregå EU med detaljerade nationella bestämmelser, men vill samtidigt påpeka att textilavfall måste (efter utsortering av återbruk) i ett första steg sorteras utifrån fiber och kvalitet för att kunna återvinnas, och att inhemsk (automatisk) högkvalitativ sorteringskapacitet redan finns etablerad.

”I flera uppmärksammade fall har man på sistone kunnat se hur textil som samlas in i Sverige och Europa transporteras långa sträckor för att till sist hamna på soptippar i utvecklingsländer – det visar på problematiken med transparens i värdekedjan”, menar Sysav.

Sysav har investerat i världens första storskaliga anläggning för automatisk sortering av textilavfall, Siptex. Anläggningen är resultatet av Vinnova-stöttad svensk forskning och innovation, och sorterar blandat textilavfall optiskt efter fibertyp, så att materialet sedan kan gå vidare till olika typer av återvinning. Sedan 2020 är denna anläggning i drift i Malmö och har i fulldrift kapacitet att sortera allt textilavfall som uppstår i Sverige*. De sorterade textilfraktionerna går vidare till återvinnare och forskningsprojekt i Sverige och Europa.

”Förutsatt att regeringen även fortsättningsvis gör ambitiösa satsningar på forskning, innovation och utveckling inom textilområdet kan Sverige, med utgångspunkt i den ökade insamlingen, bli ett föregångsland i frågan om hållbar textilhantering”, enligt Sysav.

*av 93 000 ton slängd textil bedöms 20-25% procent vara trasig eller på annat sätt utesluten för återbruksmarknaden, dvs 20 000 ton.

 

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.