Nyheter
Stockholms Stadsvapen.

Adventskalendern, lucka 16:

Stockholm

Välkommen till den sextonde luckan i Avfall2Resurs adventskalender. Alla luckor ligger framför betalmuren, så du kan dela dem med vem du vill.

Ansvarig för avfallshanteringen Stockholm Vatten och Avlopp, SVOA
Taxehöjning 2024 13 procent
Kostnad för avfallshantering 2022* 132 kr/månad och lägenhet (snitt i riket: 140 kr)
Rankad, från dyrast till billigast* 169 (av 290)
Fjärrvärme Ja, Stockholm Exergi
Biogas Ja, Biokraft
Folkmängd 990 000 (störst i Sverige)
Yta 214 km2

*Källa: Nils Holgerssonrapporten 2022

Vad händer 2024?

För en- och tvåfamiljshus görs en ökning på 13 procent för den som har hämtning varannan eller var fjärde vecka, jämfört med år 2023. Höjningen blir 25 procent vid hämtning varje vecka. Kostnadsökning blir 31 kronor per månad för en genomsnittlig villa. För villakunder baseras avfallstaxan på hämtningsfrekvensen samt på avfallets vikt samtidigt som hämtningen av matavfall är fortsatt gratis. Det gör att den som sorterar sitt avfall premieras. Att ha hämtning varje vecka är dyrt, att ha hämtning varannan eller ännu hellre var fjärde vecka kostar mycket mindre. Extra mycket lönar det sig att vara bra på att sortera ut sitt matavfall.

Avgiften för vatten och avlopp höjs med 25 procent i Stockholm och Huddinge från 1 januari 2024. Det motsvarar en avgiftsökning för en genomsnittlig villa (typhus A) med 118 kronor per månad. För en genomsnittlig lägenhet (typhus B) föreslås ökningen bli ungefär 60 kronor per månad.

Stockholm Exergi höjer fjärrvärmepriset efter årsskiftet med 12 procent. Prosökningen motiveras utifrån det utmanande omvärldsläget. Enligt Stockholm Exergi har förutsättningarna för fjärrvärmeproduktion i Stockholm förändrats. En nästan halverad tillgång till hushållsavfall och fortsatt stora prisvariationer på elmarknaden leder till att konkurrensen om biobränsle ökar. Det i sin tur betyder att kostnaderna för bolagets bränslelager ökar.

Biogas

Anläggningarna i Bromma och Henriksdal drivs av börsnoterade Biokraft i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall (SVOA). Anläggningarna uppgraderar den rågas som genereras från rötning av avloppsslam från reningsverken. Anläggningen i Bromma har en produktionskapacitet på 80 GWh årligen, kapaciteten i Henriksdal är 220 GWh. År 2022 sålde Biokraft 162 GWh biogas från samtliga tre anläggningar på den svenska marknaden.

Sveriges största biogasanläggningar: Biokraft; Bromma och Henriksdal

Här finns alla luckor i kalendern

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.