Nyheter
Longyearbyen – tomtens första eller sista stopp på julnatten?

Jultomtens avfall i Longyearbyen

På söndag är det julafton. Det är dags att hälsa på Jultomtens egen återvinningsstation, som är värdens nordligaste. Med det önskar vi på redaktionen god jul!

Det finns ett om i Jultomten. Om Jultomten finns så är det här hans närmaste återvinningscentral. Den ligger i Longyearbyen på Svalbard, som är världens nordligaste kommun, blott 130 mil från Nordpolen.

Här är det Longyearbyens lokalstyre som ansvarar för det mesta.

Vi börjar med tabellen.

Ansvarig för avfallshanteringen Longyearbyen lokalstyre
Taxehöjning 2024 Ingen uppgift
Kostnad för avfallshantering 2022* 2 940 – 6 005 NOK/år*
Rankad, från dyrast till billigast* Ingen uppgift
Fjärrvärme Ja, Svalbard Energi
Biogas Nej, men planer finns
Folkmängd  2 400
Yta  2 234 km2

 

Julnatten började i oktober

Midvinternatten började i Longyearbyen 13:21 den 26 oktober. Dagen gryr inte förrän 16 februari då solen  tittar fram mellan 11:30 och 12:54.

I den rosa zonen på kartan från Visit Svalbard kan man röra sig utan skydd mot isbjörnar.

Isbjörnar och laviner

Den smältande polarisen har skapat två faror för de 2 400 invånarna; laviner och isbjörnar.

Lavinerna har blivit större och svårare de senaste åren och det finns planer på att flytta stora delar av Longyearbyen från farozonen. Den krympande inlandsisen tvingar isbjörnar upp på land och de ser människor som  föda. Därför går befolkningen beväpnad utanför den markerade zon som anses vara isbjörnssäker.

Som synes på kartan är det en ganska liten del av kommunens 2 434 kmSom är isbjörnsfri.

Världens nordligaste universitet

Invånarna på Svalbard är en brokig skara. Mest norrmän (62 procent), resten är främst ryssar, thailändare, svenskar, filippinare, och ukrainare.

Här finns UNIS, Universitetscentret på Svalbard. Det är världens nordligaste utbildningssinstitution, UNIS undervisar och driver forskning inom arktisk biologi, geologi, geofysik och teknologi. De har också en arktisk säkerhetskurs där man får lära sig att skjuta och att använda pyroteknik för att skrämma bort isbjörnar.

2,25 miljarder fröer

Här finns också Svalbard Global Seed Vault, som är världens största säkerhetslager för frö från jordens mångfald av odlade grödor. Här långtidlagras kopior av frön som bevaras i genbanker över hela världen för att bidra till att världens framtida livsmedelstillgång tryggas.

Svalbard Global Seed Vault har plats för ungefär 4,5 miljoner fröprover. Varje fröprov innehåller olika många frön, beroende på fröets storlek. Men i genomsnitt innehåller varje prov 500 frön vilket innebär att det kan lagras totalt 2,25 miljarder frön i byggnaden. För tillfället finns det över en miljon fröprover i Frövalvet.

Avfallshantering

Bygget av den nya miljöstationen i Longyearbyen startade 2020 och anläggningen var färdig 2022. Stationen, som hanterar avfall från hushåll och företag, har kostat 170 miljoner norska kronor. Det är en sluten inomhusanläggning och beskrivs som ett unikt projekt i Norge.

Den nybyggda miljöstationen. Foto: Longyearbyens lokalstyre.

Dåvarande klimat- och miljöminister Espen Barth Eide besökte anläggningen i början av 2022. Under besöket fick han en grundlig genomgång om hur lokalsamhället på Svalbard arbetar för att öka material- och energiutvinning av avfall, sortering och hantering av farligt avfall.

Årsavgiften för hushållsavfall beror på bostadens storlek och i Longeayrbyen är husen små. Den lägsta taxan, upp till 70 m2, är 2 949 NOK per år, den högsta, för 100 m2 och över, är 6 005 NOK per år.

Alla byggnader i Longyearbyn som har kök är ålagda att ha en avfallskvarn installerad.

Sorteringsanvisningarna finns på norska, engelska, ryska och thai.

Energi

Lokalstyret har beslutat att Svalbard ska vara CO2-neutralt 2030. Den 19 oktober 2023 stängdes Norges enda kolkraftverk. Anläggningen har försett Longyearbyen med värme och el sedan 1983 och var också världens nordligaste.

Anläggningen producerade 11 MW el och 20 MW termisk värme. CO2-utsläppen kommer att halveras från dagens 70 000 ton årligen i och med överföringen från kol till diesel. Nedskärningen motsvarar utsläpp från cirka 20 000 bilar.

Kol betyder mer för Longyearbyen än att bara vara en lokal energikälla. Staden grundades, och uppkallad efter, John Munro Longyear, vars Arctic Coal Company började bryta där 1906. Norrmännen tog över brytningen 1916 och kol var hörnstenen i Norges verksamhet på Svalbard fram till 1990-talet då turism och vetenskap började växa.

Fjärrvärme

Svalbard Energi levererar fjärrvärme i ett distributionsnätet som består av ett primärt nät på 3,4 km och ett sekundärt och tertiärt nät på 12,1 km. Grundavgiften är 2 883 NOK och en KWh energi kostar 2,42 NOK, upp till 50 000 KWh per år och ytterligare 0,25 NOK därutöver.

Biogas

Vid årsskiftet presenterade lokalstyret i Longyearbyen en energiplan den norska regeringen. Här skissas på möjligheter att göra staden koldioxidneutral fram till 2030, inklusive användning av biogas.

Ägaren till Longyearbyens flygplats, Avinor, avslöjade förra året planer på att bygga en biogasanläggning i anslutning till flygplatsen. De har också lovat CO2-neutralitet till 2030. Anläggningen ska täcka flygplatsens behov, överskottet ska pumpas in i fjärrvärmenätet.

Från årsskiftet blir det förbjudet att använda svarta plastsäckar på återvinningsstationen.

Fakta om Svalbard

Det bor omkring 2 400 människor och ett tusental isbjörnar på Svalbard. De flesta av människorna bor i Longyearbyen, isbjörnarna bor utanför. Här finns många nationaliteter och så har det varit såå länge det funnits människor här.

Svalbards status regleras i Spetsbergtraktaten från 9 februari 1920 vilket ger Norge suveränitet över ögruppen. Bland de ursprungliga undertecknarna fanns Norge, USA, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Nederländerna, Storbritannien och Sverige. En rad stater har skrivit på senare, bland annat Sovjetunionen och efter Sovjets upplösning Ryssland. Traktaten ger medborgare från de anslutna länderna rätt att bedriva näringsverksamhet, jakt och fiske på öarna.

Demilitariserad zon

Öarna är en demilitariserad zon och inga militära trupper eller installationer får finnas. I synnerhet de dåvarande sovjetiska gruvbolagen anklagades för att ha överdrivna radioutrustningar avsedda för militära ändamål. Svalbard ingår inte i Schengensamarbetet vilket innebär att det krävs pass eller bevis om medborgarskap vid resa därifrån till Norge.

Svalbard har inget demokratiskt styre, utan lyder direkt under regeringens representant som bär titeln sysselmester. Befattningens närmaste motsvarighet är guvernör. Sysselmästaren har större befogenheter än en vanlig statsforvalter (vilka motsvarar de svenska landshövdingarna). Sysselmästaren fungerar därutöver även som polischef och hjälpdomare i underrätterna samt uppbär andra officiella funktioner. Sysselmästaren ska också garantera Norges rättigheter enligt traktaten och att Norge fullgör sina förpliktelser. Några lokala folkvalda politiska församlingar existerade inte i Svalbard förrän 2002, då Longyearbyns lokalstyre inrättades.

Relaterade artiklar
Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.