Nyheter
Cement och betong är bland de byggmaterial med störst cirkulär potential. Illustrationsfoto: Finn Terman Frederiksen/Flickr. (CC-BY 2.0)

Kan tjäna 46 miljarder på cirkulär byggindustri

Klimatförändringar kan bli en cirkulär guldgruva.

Byggbranschen står för en tredjedel av den globala materialförbrukningen och en fjärdedel av växthusgasutsläppen. Samtidigt står sektorn för 13 procent av den globala ekonomin och sysselsätter sju procent av världens arbetskraft. Det är därför helt avgörande att byggsektorn gör betydande förändringar om klimatmålen ska nås.

Lönsamma utsläppsminskningar

En färsk rapport från konsultföretaget McKinsey och World Economic Forum slår fast att byggbranschen har en enorm potential och att den kan minska utsläppen och samtidigt tjäna mycket mer pengar. Enligt rapporten kan byggbranschen minska utsläppen med mellan 0,5 och 0,8 gigaton CO2-ekvivalenter till 2030. På lite längre sikt, mot 2050, ligger minskningsmöjligheterna mellan 3,4 och 4 gigaton. Det motsvarar en nedskärning med 13 procent 2030 och hela 75 procent 2050, jämfört med idag.

Mindre än hälften av byggplasten återvinns

Nedskärningarna kan göras genom återvinning av material och mineraler, samt användning av CO-infångning, lagring och användning. McKinsey tror att enbart CCS/CCU kommer att bidra med 40 procent av nedskärningarna 2030 och mer än hälften 2050.

"Cirkularitet ger mer generellt också betydande ekonomiska fördelar, med potential att ge en årlig nettovinst på 31-46 miljarder dollar år 2030 och 234-360 miljarder dollar år 2050. Återvinning av material och mineraler utgör den stora majoriteten av den potentiella nettovärdevinsten både för 2030 och 2050”, skriver McKinsey i rapporten .

Närmare 30 procent av utsläppen inom byggsektorn kommer från cement och betong. Det är också här den största potentialen för att minska utsläppen finns. År 2050 skulle så mycket som 96 procent av utsläppen från cement- och betongproduktion kunna vara borta, genom ökad materialåtervinning, återanvändning och CO2-infångning.

Exemplets kraft

Stål är bland de byggmaterial som redan idag har en betydande cirkulär värdekedja. Ändå tror McKinsey att elektrifiering av produktionsprocessen och ökad materialåtervinning kan minska utsläppen med 60 procent.

Gips, plast, glas och aluminium är andra byggmaterial med betydande potential för utsläppsminskningar.

McKinsey tror att omvandlingen inom byggbranschen är beroende av att tunga industriledande aktörer går vidare och främjar ett cirkulärt förhållningssätt och utvecklar teknologier.

"Deras branschledande lösningar inom byggbranschen driver aktivt ett skifte mot cirkuläritet och är exempel för andra. Byggbranschen måste vidta åtgärder genom att lyfta fram dessa ledande aktörer i det bredare ekosystemet”, skriver McKinsey.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.