Nyheter
Statssekreterare Kjersti Bjørnstad i Klimat- och miljödepartementet anser att industrin har huvudansvaret för sitt avfall. Foto: Trond A. Isaksen

Norges deponi för farligt avfall snart full

Det är mindre än sex år tills deponin i Langøya är full.

Varje år genereras knappt 600 000 ton oorganiskt farligt avfall i Norge. Ungefär hälften är frätande syror, främst svavelsyra från Kronos Titan i Fredrikstad. Avfallet skickas idag till NOAH:s anläggning på Langøya där det blandas med flygaska från avfallsförbränning och deponeras.

Trenger deponi for farlig avfall etter Langøya

Brådskande med ny deponi

En lägesrapport från norska miljöverket visar att det kommer att finnas behov av en ny deponi för oorganiskt farligt avfall när deponin i Langøya är full år 2030.

”Mängden oorganiskt farligt avfall fortsätter att öka år för år, och står för en större andel av den totala avfallsproduktionen än tidigare, på grund av ökad industriproduktion och skärpta regler för definitionen av farligt avfall”, skriver direktoratet i en skrivelse. överlämnande till klimat- och miljöministeriet.

Endast cirka 45 000 ton av det oorganiska avfallet som genereras i Norge återvinns. Resten deponeras. Norska foreningen for farlig avfall, NFFA, menar att rapporten från norska miljöverket visar att myndigheterna snabbt måste hitta en lösning för en ny deponi som kan ta över efter att Langøya är full.

– Klimat- och miljödepartementet följer utvecklingen på området, bland annat arbetet med att etablera ny hanteringskapacitet för farligt avfall efter att deponin på Langøya är full, skriver statssekreterare Kjersti Bjørnstad i ett mejl till Avfallsbrånsen.no.

https://avfallsbransjen.no/2024/01/11/välven-av-atlygning-pa-avfall/

Övervann de lokala politikerna

Under hösten 2022 åsidosatte regeringen lokalpolitikerna i Holmestrand och lät NOAH Solutions bygga en dräneringsanläggning som gör det möjligt att fortsätta deponiverksamheten på Langøya fram till 2030. Anläggningen ska stå färdig under våren.

– I dag finns det inget egentligt alternativ till Langøya för avfallshantering för hantering av farligt avfall i Norge. Samtidigt är vi enligt internationella regler skyldiga att säkerställa nationell behandlingskapacitet för farligt avfall. Att avveckla driften av deponin redan 2024 skulle därför få betydande negativa konsekvenser för nationella intressen och internationella miljöåtaganden , konstaterade dåvarande kommun- och stadsminister Sigbjørn Gjelsvik .

Den norska miljömyndigheten påpekar i sin lägesrapport att det arbetas med flera alternativa behandlingsmetoder för oorganiskt farligt avfall, men betonar att detta inte kommer att räcka. Regeringen måste därför förbereda en ny omgång lokaliseringsdebatt för deponier för farligt avfall.
”NOAH och andra har projekt på gång för utnyttjande av flygaska, vilket kan minska behovet av deponi något. Inom industrisektorn pågår mycket forskning och utveckling kring materialåtervinning av framför allt metaller och mineraler från oorganiskt farligt avfall. Baserat på tidigare rapporter tror man att potentialen är i storleksordningen 50 000 ton eller mer. Dessa processer har en längre tidshorisont än processerna för flygaska”, skriver direktoratet och tillägger:

Internationella förpliktelser

”Det verkar klart att det kommer att finnas ett behov av deponikapacitet för oorganiskt farligt avfall, även efter
att slutförvaringen på Langøya är avslutad”.
Enligt Baselkonventionen är Norge skyldigt att ha tillräcklig behandlingskapacitet för farligt avfall som genereras i Norge.
– Det är branschens eget ansvar att se till att det avfall de genererar på ett korrekt sätt. Detta gäller även för farligt avfall. Samtidigt har staten ett övergripande ansvar för att Norge upprätthåller behandlingskapacitet för farligt avfall i linje med internationella åtaganden, skriver Bjørnstad.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.