Nyheter
Digitalt produktpass. Pressfoto.

Kappahl lanserar digitala produktpass

Kappahl deltar i ett pilotprojekt för att testa digitala produktpass tillsammans med Trace4Value. 

Från och med januari kan Kappahls kunder som online handlar barnbyxan Göran eller barntröjan Olle ta del av hållbarhetsdata om te x material, leverantör, miljömärkning och hur plaggen kan cirkuleras.

– Kappahl vill vara en föregångare när det gäller hållbarhet och transparens inom mode och ingår i ett pilotprojekt om utveckling av digitala produktpass inom textil initierat av Trace4Value. Nu kan vi visa våra kunder en första version av det digitala produktpasset inom textil, hela vägen från produktion till försäljning, säger Sandra Roos, hållbarhetsdirektör på Kappahl.

Senast 2030 kommer så kallade digitala produktpass vara obligatoriska för textilier inom EU. Det betyder att konsumenter kommer kunna ta del av information om produkters klimatavtryck och hållbarhetsdata för att göra medvetna val.

Bakgrunden till införandet av digitala produktpass (DPP) är behovet av tillgång till produktinformation genom värdekedjan, alltså mellan alla aktörer som är involverade i produktens livscykel från tillverkning hela vägen till kund, återbruk och återvinning. Det gäller producenter, återförsäljare, konsumenter eller reparatörer. Införandet av digitala produktpass är en del av EU:s så kallade Gröna Giv och ingår i det så kallade ekodesign-direktivet för hållbara produkter. Lagen kommer att kräva att nästan alla produkter som sätts på den europeiska marknaden har ett produktpass som ska ge tillförlitliga hållbarhetsdata ner till minsta komponent – allt för att öka spårbarhet och underlätta en cirkulär ekonomi. Och textilier, elektronik samt batterier är de produktområden som är först ut.

– I dag är tillgängligheten av information kring produktion, material och innehåll för produkter som kläder och elektronik nästan obefintlig. Detta försvårar underhåll, återbruk, reparation och återvinning av produkter. Med de digitala produktpassen möjliggörs en mer transparent värdekedja för kunder, och aktörer i den cirkulära kedjan. Konsumenter kommer att få tillgång till information som inte bara utbildar dem om produkten, utan också ger insikter i hur man reparerar och återvinner den, säger Jenny Wärn, Implementation Manager, Trustrace.

Testet kommer ge Kappahl och övriga projektpartners värdefull input i form av hur produktpassen fungerar rent praktiskt för kunderna, samt att det är ett led i att identifiera nödvändig data och förbereda verksamheten och värdekedjan för DPP och den framtida lagstiftningen.

– Införandet av digitala produktpass innebär en stor omställning och resursåtgång för branschen. Vi löser det inte själva var och en, utan måste samarbeta och lära oss tillsammans. Trace4Value-projektet är oerhört värdefullt för oss som modeföretag och vi är nu väldigt nyfikna på hur passen kommer tas emot av kunderna och vad piloten kommer ge oss för kunskaper, avslutar Sandra Roos.

Mer om projektet

Trace4Value är ett konsortium som består av mer än 65 aktörer med flera olika delprojekt, och koordineras av RISE. Pilotprojektet om de digitala produktpassen är ett delprojekt i Trace4Value och leds av Trustrace.  Projektet startade under våren 2022 och löper under hela 2024 för att sedan utvärderas. Förutom Kappahl deltar GS1, SIS, TrusTrace, Marimekko, Rudholm Group, Circularista, TexRoad Foundation och Trimco Group i projektet.

Mer om digitala produktpass (DPP)

Produktpass är digitala representationer av fysiska produkter som visar hållbarhetsdata under produktens hela livscykel. Ett digitalt produktpass kan till exempel ge information om en produkts ursprung, sammansättning, klimatavtryck, återvinningsbarhet och reparerbarhet. Därtill kommer möjligheten att tydliggöra produktens hållbarhetsprestanda med en tredjepartscertifierad miljömärkning, samt hur produkten hanteras när den är färdigförbrukad. Ökad informationsdelning om produkter och mellan aktörer i värdekedjor ska bidra till ökad resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. DPP är viktiga verktyg för en cirkulär ekonomi eftersom företag får möjlighet att verifiera, hantera och synliggöra produkters hållbarhet.

Implementeringen av digitala produktpass sker inom ramen för EU:s nya ekodesignlagstiftning som syftar till att kräva mer hållbara produkter. Enskild lagstiftning för olika produktgrupper kommer att vara på plats tidigast 2025. När de digitala produktpassen finns och fungerar fullt ut ska information kunna nås genom att scanna en informationsbärare på produkten, till exempel en QR-kod som är specifik för produkten.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.