Nyheter
De attraktiva materialen på havsbotten bör lämnas tills vi vet mer, anser forskarna. Foto: John Göransson.
Foto: John Göransson.

Pensionspengar ska ta bort plast ur havet

Skandia investerar 365 miljoner kronor i en ny obligation med syfte att bidra till renare världshav. Obligationen kommer att driva ett initiativ från Världsbanken för uppsamling och återvinning av havsplast, först i Ghana och därefter i Indonesien.

Alexander Onica, ränte- och valutachef på Skandia. Pressfoto.

– Jag är väldigt glad för denna investering, det är ett mycket bra exempel på hur förvaltningen av pensionspengar både kan generera god avkastning till våra sparare och samtidigt bidra till att lösa några av dagens globala utmaningar. De stora mängderna plast som förorenar världshaven är allas vårt ansvar. För mig är det glädjande att Skandia är med och bidar till en liten del av lösningen. Projektet är det första i sitt slag. Det säger Alexander Onica, ränte- och valutachef på Skandia.

Skandia har investerat cirka 365 miljoner kronor i obligationen som löper på sju år och vars avkastning är knuten till projektets utfall, ju mer plast som samlas in desto högre avkastning och ju högre pris på återvunnen plast desto högre avkastning.

Kvinnliga entreprenörer

Obligationen kommer att finansiera ett återvinningsprojekt etablerat i Ghana 2019 som fokuserar på insamling och återvinning av plastavfall. Projektet inleds med små återvinningsanläggningar i kombination med sociala företag i samhällen där plastföroreningar är mest allvarliga. En huvudfokus är att ge kvinnliga entreprenörer möjlighet att bygga upp sina egna företag för insamling av plastavfall som en hållbar framtida inkomstkälla och sysselsättning.

– En spännande innovativ investering som uppfyller Skandias ambition att uppnå både god avkastning för våra sparare och betydande hållbarhetseffekter. Skandia vill vara ett föredöme i arbetet mot ett mer hållbart samhälle, vilket denna investering går i linje med. Plastavfall är ett enormt globalt problem och det är glädjande att Skandia kan bidra till att utveckla formerna så att fler projekt som detta kan bli verklighet i framtiden. Projektet bidrar även till att utveckla marknadsprissättningen för plast (likt utsläppsrätter för koldioxid), säger Lars-Göran Orrevall, kapitalförvaltningschef på Skandia.

Stora utmaningar i den nära framtiden 

Investeringen sker i en ny obligation från Världsbanken med syfte att stödja finansiering av projekt och program för hållbar utveckling, och som är utformade för att uppnå positiva sociala och miljömässiga effekter. Världsbanken har i och med obligationen identifierat fyra nyckelutmaningar för att reducera mängden plast i världshaven:

  1. Plastläckage ut i naturen och oceanerna är mest extrema i Afrika och Asien utanför OECD och förutspås fördubblas under kommande 40 år
  2. Priser för återvunnen plast är den lägsta någonsin på grund av överutbudet av nytillverkad plast
  3. Avfallsinsamling idag är ofta helt beroende av informella avfallsplockare. Ungefär 15–20 miljoner människor globalt, varav mestadels kvinnor, tar idag bort plast från naturen. Ofta till mycket dåliga villkor och löner.
  4. Återvinningsprojekt i framväxande länder finansieras ofta idag genom välgörenhetsorganisationer och donationer – brist på finansieringsmöjligheter gör ofta att det är svårt att expandera projekt till större skala.

 

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.