Nyheter
Bygget i Gärstad. Foto: Tekniska Verken.

Linköping bygger jätteanläggning för avfallssortering

 

Bygget av Tekniska verkens högteknologiska automatiserade sorteringsanläggning för restavfalll har inletts. Den blir först i landet med att sortera ut fem olika material ur hushållens restavfall.

Cirka 200 000 ton av hushållens restavfall ska årligen sorteras för materialåteranvändning och anläggningen ska kunna ta emot 40 ton avfall per timme. Mellan 15 och 20 personer kommer att arbeta i den cirka 8000 kvadratmeter stora byggnaden.

– Vi håller tidplanen och anläggningen beräknas att färdigställas 2025. Från motorvägen går det redan nu att se hur husstommen börjar ta form öster om glashusen på Gärstad. Byggnaden växer sig större och större för varje dag, säger Christer Kjellberg, projektledare för Gärstad sorteringsanläggning.

De fem materialen som ska sorteras ut är plast, papper/kartong, magnetisk metall, omagnetisk metall samt organiskt avfall.

– Vi ska fortfarande återvinna energi och producera el och fjärrvärme ur restavfall men vi vill inte elda upp material som egentligen borde ha källsorterats, material som egentligen är råvaror som kan bli nya produkter. När anläggningen är klar kommer vi att minska mängden återvinningsbar plast, papper, metall och mat som går till energiåtervinning, säger Michael Fahlström, affärsområdeschef Värme och kyla på Tekniska verken.

Ökad materialåtervinning och minskade CO2-utsläpp

Sorteringsanläggningen blir som ett skyddsnät som fångar upp material som felaktigt har hamnat i restavfall och som annars skulle bli bränsle i energiåtervinningen i Tekniska verkens intilliggande kraftvärmeverk. Enligt beräkningar kommer de fossila utsläppen därmed att minska med cirka 77 000 ton koldioxidekvivalenter per år.

– Med sorteringsanläggningen ökar vi materialåtervinningen och genererar cirkulära flöden, samtidigt som vi minskar de fossila skorstensutsläppen. Det innebär win-win-win för miljön, fortsätter Michael Fahlström.

Liselotte Myrbråten, affärsområdeschef för Avfall och återvinning inom Tekniska verken, betonar vikten av att allmänheten fortsätter med den egna källsorteringen, även efter att sorteringsanläggningen tas i drift. Enligt lag ska alla i Sverige sortera sitt avfall.

– I sorteringsanläggningen kommer material som hamnat fel vid källsorteringen att hamna rätt igen. Förädlingsvärdet blir dock högre om avfallet, eller råvarorna, sorteras redan vid källan, till exempel i hemmet. Om en mjölkkartong exempelvis blandas med en använd blöja blir den mindre attraktiv för vidare förädling, än en ren mjölkkartong, säger Liselott Myrbråten.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.