Nyheter
Advedøre Power Station. Pressfoto.

Överskottsvärme från bio-CCS ska värma köpenhamnare

Ørsted har ingått ett avtal med de två fjärrvärmeföretagen VEKS och CTR om att utnyttja överskottsvärmen från CO2-avskiljning vid Avedøreverket. Överskottsvärmen kan värma upp 16 000 hushåll i Köpenhamnsområdet.

Avedøre-anläggningen i Hvidovre håller på att etablera en CO2-avskiljningsanläggning som årligen kommer att fånga upp 150 000 ton CO2 från kraftvärmeverkets halmeldade anläggning. Anläggningen använder halm från de lokala åkrarna på Själland för att producera el och värme till storstadsområdet Biogen CO2 från skorstenen kommer att fångas upp och lagras från 2026.

I samband med den framtida driften av CO2-avskiljningsanläggningen skapas stora mängder överskottsvärme som kan användas för billig, grön fjärrvärme i huvudstadsområdet, skriver Ørsted i ett pressmeddelande.

– Vi måste hela tiden se vilka möjligheter vi har att leverera grön och konkurrenskraftig fjärrvärme och jag är glad att vi kommit överens med våra värmekunder om att ta tillvara överskottsvärmen från vår framtida CO2-avskiljning. Genom att integrera CO2-avskiljning med värmeproduktionen kan vi utnyttja energin i bränslet ännu bättre och leverera billig, grön fjärrvärme till huvudstaden, samtidigt som vi minimerar energiförbrukningen för CO2-avskiljning, säger Ole Thomsen, Senior Vice President och chef för Ørsteds power anläggningsverksamhet.

Förnybar energi

Energin som måste användas för att fånga upp CO2 kommer från kraftverkets egen halmeldade anläggning och blir därför förnybar energi. Genom att ansluta en värmepump till systemet kan överskottsvärmen från CO2-avskiljningsprocessen och från rökgaskondenseringen uppgraderas till fjärrvärme och därmed använder systemet samma energi två gånger. Detta resulterar i grönare fjärrvärme för storstadsområdet och betydligt lägre energiförbrukning för CO2-avskiljningsprocessen.

cAvtalet är ett mycket viktigt och konkret steg i VEKS omställning till framtidens gröna tekniker. Det är ett bra exempel på att fjärrvärme är en viktig länk i omställningen, samtidigt som den är grön, säker och har ett rimligt pris. Vi ser fram emot förhandlingarna om ett långsiktigt avtal för överskottsvärmen från anläggningen, säger Steen Christiansen, VEKS ordförande.

– Det är positivt att överskottsvärme från CO2-avskiljning nu kommer att ingå i den totala värmeförsörjningen till fjärrvärmekunder i huvudstadsområdet. Framtidens fjärrvärmeförsörjning ska bestå av många olika värmekällor som tillsammans kan bidra till att vi fortsätter att erbjuda fjärrvärme till ett attraktivt pris, säger Line Barfod, chef för CTR.

CO2-avskiljningsanläggningen vid Avedøreværkets halmpanna kommer att producera ca. 34 MW överskottsvärme från CO2-avskiljningsprocessen och ca. 19 MW från rökgaskondenseringsprocessen. Totalt 53 MW överskottsvärme motsvarar den årliga fjärrvärmeförbrukningen för cirka 16 000 hushåll.

Avtalet mellan VEKS, CTR och Ørsted gäller för perioden 2024-2027 och ska sedan omförhandlas med sikte på ett långsiktigt avtal för överskottsvärmen från CO2-avskiljningsanläggningen.

Ørsted är också i färd med att etablera en CO2-avskiljningsanläggning vid Asnæsværket i Kalundborg och arbetar för att hitta en liknande lösning, så att överskottsvärmen kan användas även i Kalundborg.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.