Nyheter
Från vänster: Hans Kreisel, vd Nordion, Barbara Scheel Agersnap, vd Copenhagen Malmö Port AB, Malin Dahlroth, vd Sysav, Johan Svenningsson, vd Uniper Sverige, Johan Mörnstam vd E.ON Sverige. Foto: Peter Hjalmar, E.ON

Avtal klart för ny CO2-hub i Malmö

Under projektets första faser identifierades Malmö som mest lämplig plats för mellanlager av koldioxid.

Parterna har nu enats om att tillsammans vidareutveckla en infrastruktur i Malmö för mellanlagring av koldioxid, som ett steg innan vidare transport till slutanvändare eller permanent förvaring. Målet är även att främja Malmö och Skåne som en attraktiv region för industriell utveckling, samt att erbjuda en kostnadseffektiv logistiklösning för aktörer som arbetar med koldioxidavskiljning.

– Att Malmö har valts som plats för framtida samarbete inom transport och lagring av koldioxid understryker regionens ledande position inom hållbar utveckling. För Sysav, med vårt nära geografiska läge, innebär samarbetet en möjlighet att integrera och förstärka en kritisk del av värdekedjan för vårt CCUS-projekt med sikte på 2030, säger Sysavs vd Malin Dahlroth i ett pressmeddelande.

– Att fånga in och lagra koldioxid är en förutsättning för att nå uppställda klimatmål och begränsa uppvärmningen enligt de klimatöverenskommelser som världens länder enats kring. Jag är stolt över samarbetet inom CNetSS och vår gemensamma ambition om att utveckla en CO2-hubb i Malmö. Det är ett viktigt lokalt initiativ som även har betydelse ur ett större perspektiv. Att vi dessutom gör det tillsammans – E.ON, CMP, Nordion Energi, Sysav och Uniper – är extra roligt, säger E.ON Sveriges vd Johan Mörnstam.

Viktig roll för hamnen

– Hamnen i Malmö spelar en viktig roll för etableringen av den framtida koldioxidinfrastrukturen. Ramarna för samarbetsavtalet med siktet inställt på att ha ett mellanlager på plats, skapar nya affärsmöjligheter i hamnen framöver. Nu går vi med kunder och partners från ord till handling och vidtar konkreta åtgärder för att långsiktigt bidra till den gröna omställningen”, säger Barbara Scheel Agersnap, CEO, Copenhagen Malmö Port.

– Nordion Energi är specialiserade på energiinfrastruktur och kommer att utveckla, bygga och sedan driva hubben i Malmö hamn. Infrastruktur för koldioxidinfångning är, jämte biogas och vätgas, ett av våra prioriterade innovationsområden för att påskynda energi- och klimatomställningen. Det är en omställning som är stor och sker på många fronter – och som inte kan vänta. Därför är det en styrka att vi nu gemensamt arbetar mot målet att etablera en regional koldioxidhubb i Malmö, säger Nordion Energi vd Hans Kreisel

– Uniper är fast beslutna att driva på och öka takten i energiomställningen. Därför är vi väldigt glada över att vi tillsammans i Malmö kan ta nya steg för att utveckla den infrastruktur som behövs för framtidens klimatlösningar. Biogen CO2 kommer att bli en nyckelråvara för att kunna ersätta fossibla bränslen inom exempelvis sjöfart och flyg, säger Johan Svenningsson, vd Uniper Sverige.

Storskalefördelar

De fem aktörerna ska tillsammans hitta storskalsfördelar för att sänka kostnader och realisera uppförandet av infrastrukturen. I samarbetet ingår:

I avtalet ingår att hitta yta och placering för mellanlagring i Norra Hamnen, sätta upp rörledningar från produktionsanläggningar, bygga mottagningsanläggningar för flytande koldioxid via järnväg, lastbil eller skepp, och en förvätskningsanläggning för koldioxid i gasform och plats för urtlastning för transport via skepp till slutförvaring. Dessutom ska en affärsmodell tas fram för samarbetspartners och tillkommande kunder

Mellanlager förväntas stå klart 2028 och förvätskning 2030. Ytterligare samråd med lokala aktörer och intressenter kommer att ske.

 

 

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.