Nyheter

The Guardian:

Genrebild.

Mer än 1 000 stora metanläckor från deponier

Det har förekommit mer än 1 000 enorma läckor av den potenta växthusgasen metan från deponier sedan 2019. Det avslöjar The Guardian på måndagen.

Tidningen skriver att analyser av globala satellitdata från hela världen utförda av förtaget Kayrros visar att de folkrika länderna i södra Asien är hotspots för dessa superutsläppshändelser, liksom Argentina och Spanien.

Mellan 2019 och juli 2023 förekom 1 256 ”megastora” metanläckor från avfallsdeponier runtom i världen.

Vad händer på COP28, Gunilla Carlsson, Sysav?

Avfall står för 20 procent av metanet

Nedbrytning av avfall står för cirka 20 procent av de mänskligt orsakade metanutsläppen. Fossila bränslen orsakar 40 procent av utsläppen, och Nötkreatur och risfält står för de övriga 40 procenten.

Carlos Silva Filho, ordförande för International Solid Waste Association, säger till The Guardian att det globala metanlöftet från 150 länder att minska metanutsläppen med 30 procent till 2030 inte kan uppnås utan att ta itu med utsläppen från avfallsindustrin. "Att minska metanutsläppen är den enda lösning.

Ungefär 40 procent av världens avfall går fortfarande till ohanterade soptippar.

Satelliten som Kayrros använder kretsar runt planeten 14 gånger per dygn  och kan preciser platsen för utsläpp inom en mils radie. Satelliter med högre upplösning som kretsar mindre ofta kan peka ut exakt vilka deponier läckorna kommer från.

AFRY projektleder nya avfallskraftverk i Malaysia

124 läckor i New Dehli

Den främsta källan för metanutsläpp är New Dehliområdet i Indien. Där registrerades  124, eller en tiondel, av alla världens stora metanläckor.

Den värsta händelsen i Indien inträffade i april 2022 i Delhi, då metan som spilldes ut i atmosfären med en hastighet av 434 ton i timmen. Det motsvarar föroreningarna som orsakas av 68 miljoner bensinbilar.

Dr Richa Singh, från Center for Science and Environment i New Dehli, säger att även om metanläckor från den globala olje- och gasindustrin får stor uppmärksamhet så kräver avfallssektorn också "brådskande ingripanden".

Normalt finns cirka 0,0002 volymprocent i atmosfätren. "Men om du går till en typisk soptipp i Indien kan den variera mellan 3% och 15%, vilket är enormt," säger Singh. Metanbränder antänds regelbundet, sade hon, som sprider luftföroreningar, inklusive cancerframkallande ämnen, över hela städer.

Megautsläpp i Madrid

I de flesta utvecklade länder innebär reglering av avfallsdeponier att superutsläppshändelser undviks. Ett undantag är Argentina, med 100 superutsläppshändelser från avfallsplatser i huvudstaden Buenos Aires sedan 2019. Det värsta var i augusti 2020 då 230 ton släpptes ut i timmen, vilket motsvarar att köra 36 miljoner bilar, skriver The Guardian.

I Europa är det Madrid som sticker ut, med 17 "superläckor" sedan 2019, varav fyra stora läckor under första halvåret 2023. Den största var på 25 ton i timmen, registrerad den 23 januari, vilket motsvarar 3,9 miljoner körda bilar.

Händelserna upptäcktes nära deponier söder om Madrids centrum, där biogasutvinningsanläggningar också arbetar för att fånga upp metan.

Investerar 250 miljoner euro i spansk biogas

Madrid förnekar utsläpp

Madrids kommunledning, som driver de stora avfallsanläggningarna i området, slår ifrån sig. och säger att andra deponier i området, som de inte kontrollerar, kan vara ansvariga och att "satellituppskattningar inte är lika tillförlitliga som markmätningar". De menar att så stora läckor vid biogasanläggningen skulle ha upptäckts och att alla anläggningar uppfyllde alla miljöbestämmelser.

Medan de flesta av världens rika länder har system på plats för att minska luftutsläppen från avfall är problemet fortfarande stort i resten av världen. Det har hittills inte prioriterats att täcka över deponier – ett billigt och enkelt sätt att minska utsläppen – eller att förbjuda deponering av avfall.

Den indiska biogasexplosionen fortsätter

Biogas renar luften

Indien är extremt påverkat av klimatförändringarna och har nyligen tagit fram en plan för att snabbt expandera landets biogasproduktion, dels för att minska berondet av fossila bränslen och dels för att minska metanutsläppen från avfall och jordbruk.

"Genom regeringens "Clean India Mission" har det skett en drastisk förändring i hur vi ser på avfall. Vi vill göra vårt land fritt från sopor, sade hon.”

Hon sa att Central Pollution Control Board i Indien hade identifierat mer än 3 000 soptippar och att ungefär en tredjedel av det gamla avfallet hade behandlats hittills.

Staden Indore, i Madhya Pradesh, har utsetts som Indiens renaste stad. Där separeras nu mycket av det organiska avfall vid källan – det avgörande steget för att undvika nya metanproducerande deponier. Istället kan en ny biometananläggning producera 17 ton metanbränsle om dagen.

Sysav mäter klimatgaser med drönare

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.