Nyheter

132 anbud till EU:s pilotauktion för grön vätgas

EU:s pilotauktion för vätgasproduktion har fått in 132 anbud inkom från 17 europeiska länder. Avtal med vinnarna ska skrivas i november.

Det totala stöd som begärts i anbuden överstiger vida den tillgängliga budgeten från innovationsfonden på 800 miljoner euro, vilket motsvarar 9 miljarder kronor, skriver EU:s Climate Action-direktorat i ett pressmeddelande.

Kurt Vandenberghe, Generaldirektör för Climate Action.

– Det entusiastiska marknadssvaret på pilotauktionen visar att den europeiska vätgasindustrin är redo att skala upp! Förnybart väte är en viktig lösning i Europas strävan att nå klimatneutralitet till 2050. Vi har nu ett system som ger effektivt och riktat offentligt stöd helt i linje med marknadens behov, säger Kurt Vandenberghe, Generaldirektör för Climate Action.

Anbud ger en total planerad elektrolysatorkapacitet på 8,5 gigawatt (GWe). Över tio år skulle detta leda till en total produktionsvolym på 8,8 miljoner ton förnybart väte. På årsbasis skulle detta täcka nära 10 procent av EU:s REPowerEU-ambition för inhemsk förnybar väteproduktion 2030.

Anbuden handlar on att få stöd i form av en fast premie per kilo producerat förnybart väte. Denna premie ska överbrygga klyftan mellan vad köpare är villiga att betala för att få förnybart i stället för fossilt väte.

Produktion inom fem år

Det Europeiska verkställande organet för klimat, infrastruktur och miljö (CINEA) kontrollerar för närvarande anbudens giltighet och valbarhet och kommer sedan att utvärdera dem. Buden kommer att rangordnas efter pris. Sökande kommer att informeras om utvärderingsresultaten i april/maj 2024 och framgångsrika sökande kommer att uppmanas att förbereda och underteckna bidragsavtalen.

Bidragsavtalen kommer att undertecknas senast i november 2024. De utvalda projekten måste börja producera förnybart väte inom fem år efter undertecknandet av bidragsavtalet. De kommer att få det tilldelade fasta bidraget i upp till 10 år, efter certifierad och verifierad förnybar väteproduktion.

Parallellt med att slutföra utvärderingen kommer kommissionen att dra lärdomar från pilotprojektet och samråda med industrins intressenter om ett utkastet till allmänna villkor för den andra omgången av väteauktionen, som den siktar på att lansera före årets slut.

40 miljarder euro

Med en beräknad budget på 40 miljarder euro från intäkterna från auktionering av utsläppsrätter inom EU:s system för handel med utsläppsrätter mellan 2020 och 2030 (baserat på ett koldioxidpris på 70 euro/ton CO2), är innovationsfonden EU:s största finansieringsprogram för införandet av innovativa net-noll-tekniker.

European Hydrogen Bank är ett initiativ för att underlätta EU:s inhemska produktion och import av förnybar vätgas. Målet är att få 20 miljoner ton vätgas i EU:s energimix till 2030.

Utöver auktionen är innovationsfondens utlysning för 2023 fortfarande öppen för ansökningar fram till den 9 april 2024, vilket gör 4 miljarder euro tillgängliga för innovativa koldioxidsnåla tekniker inom olika sektorer.

Generaldirektoratet för klimatåtgärder (GD CLIMA) leder Europeiska kommissionens insatser för att bekämpa klimatförändringar på EU-nivå och internationell nivå.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.