Nyheter
Sorterat eller osorterat efter 2026? Foton: John Göransson.

Vad händer med de kommunala papperskorgarna 2026?

Från 2026 kräver lagen att kommunerna sorterar ut förpackningar även från kommunala papperskorgar på gator och torg. Nu pågår planering ute i kommunerna och Avfall2Resurs har tittat närmare på en av dem, nämligen Karlstad.

I den nya avfallsförordningen sägs att att kommunerna från 1 januari 2026 ska samla in vanligt förpackningsavfall separat på torg eller i parker som är över 2 000 kvadratmeter och där det förekommer ”betydande mängder” förpackningsavfall. Kommunerna ska dessutom samla in förpackningsavfall av plast separat på andra platser utomhus där det förekommer betydande mängder sådant förpackningsavfall, till exempel på gågator.

Teknik- och fastighetsnämnden i Karlstad har beslutat att ersätta en del kommunala papperskorgar i offentlig miljö med papperskorgar som det går att källsortera i. Men nämnden tror samtidigt att åtgärden kan få begränsad effekt.

Förra året lämnade Vänsterpartiet en en motion till kommunfullmäktige i Karlstad med förslaget att kommunen ska påbörjar ett arbete med att ersätta alla kommunala papperskorgar i offentlig miljö med papperskorgar som det går att källsortera i.

Krav på sortering

Fullmäktige hänvisade frågan till Teknik- och fastighetsnämnden, som nu, efter grundlig utredning, delvis har bifallit förslaget. Men nämnden konstaterar att mycket av intentionerna i motionen redan finns med i den kommunala avfallsplanen för 2024–2027, som är en anpassning till den nya avfallsförordningen.

Motionens ambitionsnivå går längre än avfallsförordningens krav då man vill att alla papperskorgar ska ersättas med källsorteringsbehållare samt att både matavfall och pantlösningar ska ingå, något som alltså inte omfattas av förordningen.

För stora ambitioner

Teknik- och fastighetsförvaltningen tycker att vänsterpartiets ambitionsnivån är för högt ställd och att man i stället ska utgå från avfallsförordningens omfattning, där man anpassar avfallsfraktionerna och lösningarna efter platserna där insamlingen ska ske.

Nämnden uttrycker samtidigt en del tveksamheter till hur framgångsrikt det egentligen är med flerfackskärl i offentlig miljö.

”Det finns redan kommuner som skapat källsorteringslösningar i centrala stadsdelar med blandade resultat då folk i allmänhet har en nonchalantare inställning till att källsortera på offentliga platser än hemma.  Det finns stora utmaningar att göra det så lätt att göra rätt att det blir en tillräckligt bra kvalitet där avfallsfraktionerna verkligen särskiljs från varandra. Är det dåligt sorterat vill inte slutmottagarna ta emot avfallet och det går till förbränning. Att ställa ut flerfackskärl är lätt och går fort, men tas det inte om hand lurar vi både medborgarna och miljön vilket minskar förtroendet”. skriver nämnden i sitt beslutsunderlag.

Dåliga exempel

Nämnden lämnar också exempel på mindre lyckade försök i den egna kommunen: ”Vid Karlstads teater och i Vålbergs centrum har kommunens teknik- och fastighetsförvaltning provat flerfackskärl för en del år sedan, men där fungerade det inte alls på grund av att mycket slängdes fel. Man har även provat rör för pantflaskor, men de fylldes med vanligt skräp i stället. I samtal med de som tömmer papperskorgarna i kommunen ser man svårigheter att få in rena avfallsfraktioner som kan levereras till materialåtervinning utan ett extra sorteringssteg” skriver nämnden och konstatetar att det mesta innehållet i papperskorgarna för närvarande körs direkt till kraftvärmeverket på Heden.

”Arbetet med att ta fram kloka lösningar som fungerar över tid påbörjas våren 2024”, skriver Teknik- och fastighetsnämnden vidare. ”Lösningarna ska tas fram i samverkan med berörda parter som kultur- och fritidsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Mariebergsskogen AB, Karlstads Energi AB och kommunstyrelsen. Det praktiska genomförandet bedöms kunna vara i gång till stora delar senast i augusti 2025”.

 

 

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.