Nyheter
Foto: John Göransson.


Sveriges avfallsdilemma – mellan miljö och samhällsekonomi

Är det försvarbart att Sverige importerar stora mängder avfall för att förbrännas här och användas för att producera fjärrvärme? Doktorand Sef Meens Eriksson vid Handelshögskolan i Umeå, granskar utmaningarna för Sverige att övergå till en cirkulär avfallshantering.

I en färsk forskningsstudie, ”Marknader för restavfall: Policy, prisdiskriminering och välfärd”, belyser Meens Eriksson Sveriges utmaningar med att nå en cirkulär avfallshantering. Målet är att avhandlingen ska bidra till förändring genom att analysera politiska instrument och marknadsstrukturers påverkan på restavfall, berättar Umeå universitet i en nyhetsartikel på sin hemsida..

Studien fokuserar på den pågående debatten där Sverige importerar stora mängder restavfall från länder som England för att upprätthålla fjärrvärme till sina städer. Även om det finns ekonomiska fördelar pekar forskningen på betydande negativa miljö- och hälsopåverkan jämfört med användning av inhemska biobränslen för fjärrvärme.

Doktorand Sef Meens Eriksson kommer att försvara sin avhandling i nationalekonomi ”The Economics of Residual Waste 8 mars. Pressfoto.

– I studien studerar vi hur import av avfall står sig med alternativa sätt att producera fjärrvärme genom att bränna biobränsle. Våra resultat visar att avfallsimporten leder till större negativa effekter på miljö och hälsa, jämfört med om man hade ett använt svenskt biobränsle för fjärrvärmeproduktion. Samtidigt är avfall mycket billigare att köpa in för fjärrvärmebolag jämfört med biobränsle, man får till och med betalt för avfallsbränslet. Det gör att det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv ändå är att föredra att vi importerar avfall från länder som England, säger Sef Meens Eriksson.

Kommunernas roll studerad

En annan del av studien fokuserar på kommunernas roll i avfallshantering och visar att högre kostnader för avfallshantering kan driva kommuner att införa viktbaserad avgift för sophämtning. Detta kan leda till initiativ för hushållen att minska mängden avfall de producerar, till exempel genom att sortera mer av förpackningarna. Resultaten visar också att olika metoder för avfallshantering, såsom separat insamling av matavfall och förpackningsfall, kan leda till minskningar av restavfall.

– Dessa resultat är intressanta för de kommuner som överväger att förändra på vilket sätt de hämtar avfall från hushållen, säger Meens Eriksson i artikeln.

Prisdiskriminering och dess påverkan

Den svenska avfallshanteringen står inför en paradox. Stränga miljöregler leder till färre förbränningsanläggningar, vilket ger dem makt över priserna. Det skapar orättvisa priskillnader för kommuner, beroende på deras geografiska närhet till anläggningarna. Studien visar på en verklig konflikt där högre miljökrav måste följas av en välfungerande avfallsmarknad. En noggrann analys av prisbildningen inom avfallsförbränningssystemet är nödvändig för att förstå dess effekter och möjliga förbättringar.

– Resultaten vi fått visar på att anläggningar höjer priset på avfallsförbränning med drygt 16 procent av den ytterligare transportkostnad en kommun skulle haft om den hade valt en konkurrent, säger Meens Eriksson.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.