Nyheter
Staden Groningen i Nederländena är känd för att ha den högsta andelen cykelanvändning i västvärlden. Uppskattningsvis 57 procent av invånarna använder cyklar som sin huvudsakliga dagliga transport och 59 procent av alla resor inom staden sker med cykel. Foto: John Göransson.

Cyklarna tar över från bilarna i Sveriges kommuner

Nu är det fler kommuner som erbjuder sina medarbetare förmånscyklar än förmånsbilar, enligt en undersökning gjord av Gröna Mobilister.

Våren 2022 erbjöds förmånsbilar av uppskattningsvis 33 procent av landets kommuner. Motsvarande andel för förmånscyklar var 23 procent. I början av år 2024 uppskattas andelen kommuner som erbjuder förmånscyklar ha vuxit till 34 procent och ännu fler kommuner förbereder cykelförmån, enligt Gröna Mobilister. Förändringen beror förstås på att Cyklar, elcyklar eller kollektivtrafikkort är bättre löneförmåner än bilar.

Nya resvanor

Det finns städer där satsningar på förmånscyklar verkligen har förändrat resvanorna. Jönköpings kommun har erbjudit förmånscyklar som även innefattat elcyklar. Deras utvärdering visade att många kommunanställda började använda elcykel i stället för att köra bil till jobbet som en följd av reformen.

Gröna Mobilister skickade hösten 2023 ut enkätfrågor till Sveriges samtliga kommuner. De 101 svaren sammanställs bland de kommunala 2030-indikatorerna, tillsammans med svaren på tidigare enkäter av samma slag som har skickats ut regelbundet sedan år 2014.

De senast inkomna svaren från varje kommun ger vid handen att förmånsbilar förekommer i 77 av 236 svarande kommuner, där förmånsbilar i de kommunala bolagen räknas in. Förmånscyklar eller personalcyklar erbjuds i 82 av 239 kommuner.

Förmånscyklarna kör förbi

Utifrån dessa data uppskattar Gröna Mobilister att förmånsbilar förekommer i 33 procent av landets kommuner, medan förmånscyklar förekommer i 34 procent av kommunerna. Vid motsvarande uppskattning våren 2022 var andelarna 33  respektive 23 procent.

Antalet kommuner som erbjuder förmånscyklar har uppenbarligen ökat snabbt de senaste två åren och är nu troligen fler än dem som erbjuder förmånsbilar. Ännu fler kommuner hälsar att förmånscyklar är på gång. Det gäller Eskilstuna, Gotland, Lilla Edet, Ljusdal, Mullsjö, Stockholm, Tjörn, Trollhättan och Värnamo.

Förmånscyklar förekommer mest i större städer, men antalet pendlingskommuner och landsbygdskommuner som erbjuder förmånscyklar ökar. Förmånscyklar är mycket vanligare i norra Sverige än vad förmånsbilar är. De senare återfinns oftast i urbana områden.

Inte bara i storstäder

– Att förmånsbilar är vanligast i större städer i södra Sverige visar att de sällan svarar mot ett verkligt behov. Det är däremot glädjande att flera mindre kommuner i norr ser potentialen i förmånscyklar. Det går på tvärs mot fördomen att cykling bara är något för stadsbor. säger Per Östborn, projektledare på Gröna Mobilister.

Cyklar som kommunal anställningsförmån förekommer i alla län utom möjligtvis i Blekinge, där Gröna Mobilister saknar bekräftelse på detta. Högst andel kommuner för vilka det finns information om att förmånscyklar erbjuds finns i Örebro län (50 procent), följt av Västerbotten (47 procent), Stockholms län (46 procent), Södermanland (44 procent), Västernorrland (43 procent) och Gävleborg (40 procent).

Skattelättnad

Den 1 januari 2022 infördes skattelättnad för cykelförmån, med skattebefrielse upp till ett värde av 3 000 kr per år. Detta kan förklara det ökande antalet kommuner som erbjuder förmånscyklar.

Ett ställningstagande från Skatteverket 2023 kring arbetsgivarens momsredovisning har dock skapat osäkerhet kring de ekonomiska förutsättningarna. Detta riskerar att bromsa den fortsatta utvecklingen.

– Vi valde att pausa erbjudandet av förmånscyklar tills frågan om moms på förmånscyklar är utredd, säger Ingemar Jakobsson, lönespecialist i Jönköpings kommun. Vi har ett samarbete med några andra kommuner och vi ska ha ett möte den 11 mars. Få se vad det leder till. Det finns ett stort intresse hos våra anställda för att det ska starta igen.

– Styrmedlen spelar stor roll i omställningen till hållbar mobilitet. Lagstiftande politiker och lagtolkande myndigheter måste hålla det i minnet. Då kommer ännu fler att släppa förmånsbilens ratt och ta ett fast grepp om cykelstyret, säger Gröna Mobilisters ordförande Jesper Johansson i en kommentar.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.