Nyheter
Kraftvärmeverket i Karlskoga. Foto: Karlskoga Energi & Miljö.

Halvering av fossila utsläpp från kraftvärmeverket i Karlskoga

Utfasningen av torv som bränsle är främsta faktorn till att utsläppen halverats de senaste fem åren. Och det kommer fortsätta sjunka när sammankopplingen med Degerfors fjärrvärmenät står klar under året.

– Vi har ersatt torv med returträflis, bark och stamvedsflis vilket gett fantastiska resultat. Samtidigt har fossil olja fasats bort från planerad drift genom att utrustning har anpassats för bioolja. Tillsammans har det gett en halvering av de fossila utsläppen, berättar Magnus Eklind, produktionschef på Karlskoga Energi & Miljö.

Kraftvärmeverket på Björkborn byggdes ursprungligen för kol, torv, avfall och olja. Nu har det stegvis utvecklats och anpassats för att kunna ta emot fossilfria bränslen. Insatserna har gett en sänkning av de årliga utsläppen från ungefär 40 000 till 20 000 ton koldioxid mellan 2018 och 2023.

Plast en stor bov

Orsaken till de utsläpp som återstår är främst den plast som kommer med avfallet till avfallsförbränningen.

– Vi jobbar systematiskt med uppströmsarbete som en del i förbättringsarbetet. Samtidigt måste alla i samhället hjälpas åt så att ansvaret för plasten och dess koldioxidbelastning läggs på den som introducerar plast på marknaden. Plastfrågan måste lösas tidigt i värdekedjan och det är viktigt att den plast som används i samhället är konstruerad så att den enkelt kan återanvändas eller återvinnas, säger Peter Jarl, marknadschef på Karlskoga Energi & Miljö.

Sammankoppling med Degerfors

Just nu pågår arbetet med att koppla samman Karlskogas och Degerfors fjärrvärmenät. När förbindelsen är klar kan båda kommunernas produktionsanläggningar nyttjas mer effektivt.

– Sammankopplingen ger möjligheter att köra anläggningarna på nya sätt som bidrar till att sänka utsläppen ytterligare. Den ökade gemensamma lasten kommer även att möjliggöra en ökad elproduktion samtidigt som samarbetet skapar en ökad robusthet och minskad störningskänslighet i systemet, något som verkligen ligger i tiden, säger Magnus Eklind.

Mark- och rörarbeten färdigställs under våren och sedan kommer två tryckstegringsstationer att installeras, en i Karlskoga och en i Degerfors. Sammankopplingen kommer därefter att driftsättas sommaren 2024 Sammankopplingen har fått investeringsstöd via Klimatklivet från Europeiska Unionen – Next GenerationEU.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.