Nyheter
Slussenprojektet i Stockholm. Foto: John Göransson.

Rambøll lanserar öppen databas för hållbart byggande

Med Ramboll CO2mpare, en benchmarkdatabas för växthusgasanalys med över 130 byggprojekt i sex länder, blir det möjligt för aktörer inom byggbranschen och myndigheter att jämföra och bedöma sina strategier för minskning av växthusgaser.

Det är den första internationella open access-databasen i sitt slag och den lanserades officiellt vid Building and Climate Global Forum i Paris 7 mars.

”Bättre kvalitet och mer konsekventa data är avgörande för att förbättra hållbarheten i byggnader, eftersom det gör det möjligt för industrin och beslutsfattare att göra jämförelser och ställa krav på hållbarhetsstandarder för specifika byggnadstyper. Hittills har denna data inte delats offentligt, vilket har lett till långsammare antagande av bästa praxislösningar”, skriver Rambøll i ett pressmeddelande.

Stor påverkan

Byggnader står för 37 procent av de globala energirelaterade CO2-utsläppen, 34 procent av energiförbrukningen och 50 procent av det förbrukade materialet.

– Vi har ett stort problem med klimatpåverkan från byggnader. Det enda sättet vi kan gå vidare på är genom att dela kunskap om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Som en av de ledande rådgivarna inom området ser vi det som vår plikt att dela med oss ​​av vår kunskap, säger Lars Riemann, Byggchef i Rambøll Gruppen.

Med Ramboll CO2mpare har företagets experter utvecklat en databas för benchmarking av växthusgaser för byggnader som täcker tio olika byggnadstyper under deras livscykel.

– Med den data vi nu gör tillgänglig får de viktigaste intressenterna i byggbranschen värdefull input till sina analyser. Denna transparens förväntas bidra till ambitiösa mål för utsläpp av växthusgaser för deras byggnadsportföljer, säger Lars Riemann.

Första i sitt slag

Ramboll CO2mpare är det första öppna verktyget i sitt slag och ger information från mer än hundra projekt inom olika byggnadstyper i ett interaktivt gränssnitt. Till att börja med ligger majoriteten av projekten i norra Europa. Data från de flesta kontinenter kommer kontinuerligt att införlivas för att utveckla en mer omfattande global förståelse för minskning av växthusgaser från byggnader.

– För att nå visionen om nollutsläpp från den byggda miljön behöver vi omedelbara åtgärder och ett radikalt samarbete mellan alla intressenter i branschen, varför jag applåderar de steg Ramboll nu tar för att skapa ett öppet, delat dataekosystem, säger Roland Hunziker , Built Environment Director vid World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Nybyggnation eller konvertering?

Ramboll CO2mpare kommer att vara särskilt relevant att använda redan i början av ett projekt där det till exempel bedöms om en ny byggnad ska byggas, eller om det är möjligt att återanvända själva strukturen.

Lucas van Laack, hållbarhetschef Rambøll Norge. Pressfoto.

– I den tidiga fasen av projekt är det ofta lite oklart hur mycket man kan spara med olika val och kunderna efterfrågar ofta konkreta referenser. Detta verktyg bidrar tidigt till bra vägledning, och ger bättre förutsättningar för att kunna svara på frågor som ombyggnad kontra nybyggnation, eller trä kontra betong. Här ser vi de faktiska och konkreta besparingarna, och var det finns mest att hämta för att minska utsläppen av växthusgaser, säger Lucas van Laack, hållbarhetschef för Rambøll i Norge..

Den växande efterfrågan på mer hållbara byggnader drivs både av kommande regleringar och vetenskapsbaserade mål för att minska koldioxidutsläppen. Med ett ständigt ökande tryck för att minska utsläppen av växthusgaser, måste investerare och utvecklare förstå den typiska nivån av växthusgasutsläpp i byggnader för att kunna fatta välgrundade beslut. Antagandet är att ju lägre växthusgasavtryck en byggnad har, desto större är intresset för att investera i den eller vara hyresgäst i den.

–  Fastighetsutvecklare och entreprenörer vill minska sina projekts CO2-utsläpp och se till att de är ett attraktiva investeringsobjekt.  Denna databas är utformad för att hjälpa alla branschaktörer att bedöma sina mål, säger Lars Riemann.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.