Debatt
Från vänster: Cathrine Kylesten och Anette Alm Gustafsson. Pressfoto.

Debatt:

Momsfrihet för begagnat hot mot ideell verksamhet

Att slopa momsen på begagnade varor för att främja den cirkulära ekonomin är fel väg att gå. Det hanterar inte grundproblemet och hotar dessutom den ideella verksamhet som baseras på insamling och försäljning av second hand-produkter. Det skriver Anette Alm Gustafsson och Cathrine Kylesten, Verkställande chef respektive Hållbarhetschef  för Erikshjälpen Second Hand i en debattartikel.

Frågan om moms på begagnade varor har återigen aktualiserats, både av regeringen och inom Svensk Handel. Erikshjälpen Second Hand gläds åt diskussionerna som ska främja den cirkulära omställningen, men vill också lyfta in det ideella perspektivet i debatten. Att slopa momsen på begagnade varor innebär nämligen inte utjämnade konkurrensvillkor, utan att man drar undan mattan för ideella aktörer.

2016 beslutades att ideell second hand skulle vara fortsatt momsfri utifrån sin allmännyttiga verksamhet. De ideella organisationerna skulle, om vi konkurrerar på lika villkor som de kommersiella aktörerna, annars ”riskera att drabbas av försämrade förutsättningar med neddragningar som följd”. Denna oro finns kvar än idag.

Det kanske ska vara lite krångligt?

I dagarna kom nyheten om att regeringen lanserar en utredning som ska undersöka om det går att förenkla regelverket för företag som säljer begagnade varor och för företag som vill skänka varor till välgörenhet. Svensk Handel kommenterar nyheten med att man saknar utredningar om momssatsen. Att dubbelbeskattningen som idag sker på begagnade varor hos kommersiella företag hämmar ytterligare steg i omställningen. Vi håller i grunden med om detta påstående och dubbelbeskattningen är svår att försvara. Men för miljöns skull krävs i första hand en lagstiftning som tar itu med problematiken i överproduktionen och den ständigt ökande försäljningen av nyproducerade varor. Det kanske ska vara lite krångligt för företagen? Inte så att de istället väljer att kassera varor, men så att konsekvenserna av överproduktionen faktiskt tillåts vara både kostsamma och kännbara. Det är ett incitament att se över affärsidén. Det är nämligen inte cirkulärt att fortsätta producera nytt, för att sedan skänka bort det som inte sålts.

Ideellt behöver konkurrensfördelar

Det är positivt att Svensk Handel driver på för bättre förutsättningar för hela second hand-branschen. Vi välkomnar sänkt moms eller momsfrihet för miljön och omställningens skull. Men det väcker också en oro hos oss ideella second hand-aktörer när våra konkurrensfördelar ska suddas ut. Second hand-marknaden måste växa och nykonsumtionen minska – men att slopa momsen helt för kommersiell second hand skulle snedvrida konkurrensen och drabba ideell second hand som är en viktig del av civilsamhället.Ju bättre förutsättningar kommersiella aktörer får desto svårare blir det för oss ideella krafter att höras genom bruset. Vi tävlar redan mot privata bolag med tunga investerare och rejäla marknadsbudgetar bakom sig, där vinsten går till aktieägarna. Hos ideell second hand går vinsten tillbaka till en hållbar samhällsutveckling genom ett omfattande socialt arbete, utöver miljönyttan i att återbruka.

Ideell second hand är bättre

Ideell second hand åtnjuter idag konkurrensfördelar just för att vi är ideella;

  • vi driver ett socialt arbete för människor långt från arbetsmarknaden
  • vi erbjuder plats för engagemang och gemenskap genom volontärskap
  • vårt överskott återinvesteras i samhällets hållbara utveckling, lokalt och globalt

Ändrade beteenden eller bara ökad vinst?

Ytterligare en fråga att fundera över är vem den förenklade eller sänkta momsen är till för? Andra exempel på ändrade skattesatser för att driva nya beteenden, som till exempel den på reparationer, visar att sänkt moms inte lett till lägre priser hos konsument. Och därmed inte ett förändrat konsumentbeteende. Sänkt moms på kommersiell second hand skulle underlätta för företagen, men leder det till att fler faktiskt handlar hållbart, eller bara att företagens vinster ökar?

Ideell second hand kan inte jämföras med den kommersiella. Som bara en av Sveriges ideella second hand-aktörer har vi omkring 4000 medarbetare, varav en stor andel är praktikanter i arbetsträning eller lönebidragsanställning på väg mot eller tillbaka till ett arbetsliv. 2022 gav våra butiker dessutom ett överskott på 89 miljoner till arbetet för barns rättigheter.

Förenklad eller slopad moms?

Huruvida momsen förenklas, sänks eller slopas helt kommer att ha avgörande konsekvenser för ideella aktörers konkurrenskraft i relation till de allt fler kommersiella aktörer som kliver in på återbruksmarknaden.Vi välkomnar samtal med både Svensk Handel och regeringen om hur den cirkulära omställningen kan gynnas, samtidigt som civilsamhället ges fortsatta förutsättningar att bidra till samhällsnyttan.

Anette Alm Gustafsson, Verkställande chef för Erikshjälpen Second Hand

Cathrine Kylesten, Hållbarhetschef Erikshjälpen Second Hand

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.