Nyheter
Tre EU-projekt ska hitta vägar att ta hand om spillvärme. Foto: John Göransson.

Tre EU-projekt ska rädda spillvärmen

Inom EU skulle en fjärdedel av uppvärmningsbehovet skulle kunna återvinnas från datahallar, industrier och andra anläggningar. Nu startar tre stora EU-satsningar där IVL:s kunskap kring affärsmodeller har en nyckelroll.

– I dag låter vi mycket av den restvärme som finns gå upp i rök, bokstavligt talat. Det är inte resurseffektivt. Ska vi bygga smarta och hållbara städer ska den här värmen kanaliseras tillbaka in i stadens infrastruktur för värme och varmt vatten igen, säger Kristina Lygnerud, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Industrisektorn i EU står för mer än en fjärdedel av den slutliga energiförbrukningen. Samtidigt svämmar Europa över av spillvärme från industriell verksamhet och lösningar som energilagring, värmeomvandling och solenergi är fortfarande outnyttjade.

– Tekniken för restvärmeutbyte finns. Det som bromsar omställningen är snarare bristen på system och strukturer kring vem som ska äga vad och på vilket sätt. Man behöver kunna visa en bärkraftig ekonomisk modell för att företagen ska våga investera, säger Kristina Lygnerud.

Stor potential

Tidigare forskning från IVL visar att överskottsvärme från datahallar, avloppsreningsverk, industrier och andra anläggningar skulle kunna täcka en fjärdedel av EU:s uppvärmningsbehov. Men för att nå den fulla potentialen är det avgörande att utveckla hållbara affärsplaner. Den kunskap och expertis som IVL har på området får nu en nyckelroll i tre nya, stora projekt inom industriell överskottsvärme som startar upp inom EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon Europe. Projekten är:

  • Thunder – handlar om överskottsvärme från datahallar med fokus på lagring. Har en total budget på 7,2 miljoner euro. 14 partners från sju länder deltar.
  • Uses4Heat – handlar om överskottsvärme från industrier, fokus lagring. Har en budget på 9,6 miljoner euro. 27 partners från åtta länder deltar.
  • Re-Witch – handlar om överskottsvärme från industrier, fokus på omvandling till kyla. Har en budget på 9,5 miljoner euro. 26 partners från tio länder deltar.

– Alla tre projekten är resultatet av många års arbete i EU-projekt inom fjärrvärmesektorn. Det finns för en insikt om att lagringslösningar och förmågan att generera kyla är nyckeln för framtida konkurrenskraft för fjärrvärmesystem, säger Kristina Lygnerud.

Målet är att visa att det inte bara är tekniskt genomförbart att ta vara på överskottsvärme utan också ekonomiskt lönsamt, och att det ger en rad fördelar för industrier, både i form av energibesparingar och minskade klimatutsläpp.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.