Nyheter
Valborgsfirande i Örebro. Foto: John Göransson.

Sluteldat med trådgårdsavfallet – eller?

Från 1 januari är Sveriges hushåll tvungna att sortera sitt trädgårdsavfall för återvinning. Det borde betyda att de inte längre får elda upp det. Men snart är det Valborg och sanningens ögonblick. Men för de flesta av de boende i landets drygt 2 miljoner småhus är det fortfarande fritt fram att elda trädgårdsavfall på tomten – trots att det egentligen är förbjudet.

Detta är den första av två  artiklar som handlar om trädgårdsavfall. I nästa artikel ska vi titta på hur kommunerna hanterar insamlingen av avfallet och vad det gör med det.

Naturvårdsverket darrar inte på manschetten. Från 1 januari är det inte längre tillåtet att elda upp trädgårdsavfall utomhus.

– Man får normalt inte elda upp avfallet. Det ska i första hand återvinnas, antingen av hushållet självt eller av kommunen, säger Milla Sundström, handläggare på Naturvårdsverkets avfalls- och kemikalieenhet.

Majbrasor är förbjudna

Hur blir det då med årets majbrasor? Eftersom de flesta kommuner bara tillåter att vi lägger just trädgårdsavfall på dem borde det väl vara slut på denna tradition, som har anor sedan medeltiden.

Den enda kommun som vi ha hittat som har tolkat lagen på samma sätt som Naturvårdsvrket och förbjudit eldning av trädgårdsavfall är Kungsbacka. Men även där dras gränsen vid majbrasan. Vallda hembygdsgille kommer att tända brasan som  vanligt.

Från Kungsbacka kommuns hemsida.

Dispenser för majbrasor

Det finns faktiskt en undantagsparagraf för majbrasor i avfallsförordningen. Så här står det:

Tillsynsmyndigheten får i fråga om utsorterat trädgårds- eller parkavfall ge dispens från förbudet mot förbränning av separat insamlat avfall i 19 § om förbränningen sker i samband med sådana offentliga tillställningar som avses i 2 kap. 3 § ordningslagen (1993:1617) och görs utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Så våra Valborgstraditioner är ohotade. Sköna maj, välkommen!

Det större problemet

Det är förstås inga problem att lite trädgårdsavfall används för att under säkra och kontrollerade former bidrar till att upprätthålla en månghundraårig tradition. Men det större problemet är att bara Kungsbacka tycks förbjudit traditionen att elda upp trädgårdsavfallet på den egna tomten, Det är väl konstigt?

– Många kommuner har redan hårda regler när det gäller att elda trädgårdsavfall, med särskilda eldningsveckor och brandskyddsföreskrifter. Att kommuner gör olika tolkningar kan också bero på att lagstiftningen är så ny – alla kommuner har kanske inte hunnit uppdatera på webb och andra ställen, säger Milla Sundström.

Och ingen som följer de kommunala föreskrifterna riskerar att straffas för att de eldar trädgårdsavfall i trädgården.

– Det är kommunernas ansvar att följa upp att reglerna följs, säger Milla Sundström.

Hon har samtidigt förståelse för att kommunerna har haft svårt att hinna med i svängarna.

– Det är otroligt mycket i den nya avfallsförordningen som ligger på kommunerna, säger hon.

Förhoppningen är alltså att kommunerna ska ha hunnit anpassa sina rutiner och sin information till nästa år.

Vad händer med det trädgårdsavfallet?

Exakt hur mycket av trädgårdsavfallet som samlas in, hur mycket som komposteras på tomten och hur mycket som eldas upp finns ingen statistik för. Men det som samlas in används till olika saker. Löv, gräs och tunnare grenar kan rötas till biogas eller komposteras till olika jordprodukter. Grövre grenar och stammar kan flisas och bli biobränsle i värmeverk och kraftvärmeverk.

Mycket går upp i rök

Vi vet att mycket eldas upp, exakt hur mycket vet ingen. Det kallas att elda för kråkorna och är alltså inte tillåtet längre. Men räkna med att det kommer att ske ändå.

Det är kommunerna som sätter upp reglerna för hur och när man får elda sitt trädgårdsavfall och reglerna ser, trots förbudet, olika ut från kommun till kommun.

Generellt gäller att grenar grövre än fyra centimeter i diameter inte räknas som trädgårdsavfall utan som röjningsavfall och får inte eldas utomhus. Det ska lämnas som träavfall på återvinningscentralerna. Sedan går meningarna isär.

Kommunala förbud ovanliga

Oftast innehåller de kommunala reglerna skrivningar om att det är bättre att lämna trädgårdsavfallet till ÅVC eller kompostera det.

Kungsbacka är den enda kommun vi har hittat som helt förbjuder invånarna att elda upp trädgårdsavfall, med undantag av majbrasor. Men i en del kommuner är det genom olika regler i praktiken omöjligt för många villaägare att göra det, utan att bryta mot reglerna.

Vi har gjort några nedslag i de kommunala reglerna. Vi har också tittat på vad Villaägarnas Riksförbund säger om saken.

Kungsbacka – första med förbud

Kungsbacka har, helt korrekt, tolkat den nya avfallslagen som att det numera är förbjudet att elda upp trädgårdsavfall. Så här står det på deras hemsida: ”Det har tidigare varit tillåtet att elda trädgårdsavfall på sin tomt, men det är det inte längre. För att ta hand om ditt avfall på rätt sätt ska du göra något av följande:

  • kompostera avfallet i din trädgård
  • lämna det till återvinningscentralen
  • beställa hämtning av trädgårdsavfallet”

Raka besked. Vi var förstås tvungna att prata med Kungsbacka kommun.

Hur kommer det sig att ni så snabbt ändrade era regler?

– Vi har valt att vara tydliga. Svensk lag gäller. Vi gjorde ett gediget eferforskningsarbete och pratade med blad annat Naturvådsverket och länsstyrelsen, innan vi gjorde vår tolkning, säger Said Racic, enhetschef på bygg- och miljöförvaltningen i Kungsbacka.

Men hur är det då med majbrasorna?

Vi ser det som att de är allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar och då har vi möjlighet att ge dispens till de som söker. Det kan man göra enkelt via en e-tjänst på vår hemsida, säger Said Racic.

Vad har ni fått för reaktioner?

– Någon har väl varit förbannad. Då har det handlat om frihetsaspekten, att man måste få lov att elda. Samtidigt har många välkomnat detta och tycker att det är skönt att slippa en massa eldande och rök, säger Said Racic.

– Det har ju aldrig varit tillåtet att elda vad som helst och hur som helst. De lokala ordningsstadgarna har tidigare bara medgivit att man eldar rent trädgårdsavfall och de gånger det har kommit klagomål har det i nio fall av tio eldats andra saker som plast och annat avfall, fortsätter han.

Göteborg – nästan förbjudet

I Göteborg hittar vi de näst hårdaste  reglerna:

  • Inom detaljplanelagt område måste avståndet till närmaste bostadshus eller annan byggnad där människor vistas stadigvarande, vara minst 200 meter. De flesta av Göteborgs tätbebyggda områden är detaljplanelagda.
  • Utanför detaljplanelagt område får man elda trädgårdsavfall under april och oktober oavsett avstånd till närmaste hus, så länge det inte stör omgivningen. Övrig tid ska avståndet till närmste bostadshus, eller annan byggnad där människor vistas stadigvarande, vara minst 200 meter.

Det innebär att de flesta av Göteborgs invånare aldrig kan elda upp sitt trädgårdsavfall på tomten utan att bryta mot reglerna. För hur många göteborgare har en tomt så stor att det finns en plats på tomten med minst 200 meter till närmaste byggnad? Det innebär i praktiken att det måste vara minst 400 meter mellan husen.

Malmö – eldningsförbud

Malmö har också regler som i praktiken gör det svårt att elda trädgårdsavfall. Där finns inget krav på avstånd till närmaste byggnad. Men eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom planlagt område är förbjudet mellan den 1 april och den 30 september, just den period då de flesta vill bli av med sitt trädgårdsavfall.

Så här står det på hemsidan: ”Ska du elda trädgårdsavfall resten av året får du bara göra det under förutsättning att eldningen inte orsakar problem för närboende på grund av till exempel rök, lukt och sotflagor. I så fall måste du omedelbart släcka elden. Trädgårdsavfall passar bra att kompostera eller så kan du köra avfallet till en återvinningscentral.”

Stockholm – två eldningsveckor

Det råder eldningsförbud i hela kommunen. Undantagen är vecka 18, valborgsmässoafton och vecka 40, då det är det tillåtet att elda trädgårdsavfall. Veckorna är förstås valda just för att det är då det är flest som vill elda. ”Du måste dock se till så att dina grannar inte störs och att det inte uppstår risk för brand” skriver Stockholms Stad på sin hemsida.

Haninge – fyra eldningsveckor

Så här skriver SRV Återvinning på sin hemsida: ”Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras eller köras till en återvinningscentral
för att undvika störningar till omgivningen. Du får elda mindre mängder torrt trädgårdsavfall som ris, kvistar och grenar under eldningsveckorna (vecka 15 och 16 med föregående lördag och söndag, samt under valborgsmässoafton och vecka 41 och 42 med föregående lördag och söndag)”.

Rättvik – tillåtet men olämpligt

Glesbygdskommuner är reglerna ofta mer tillåtande. Så här skiver Rättviks kommun:  ”I undantagsfall får du, om verksamheten inte stör omgivningen, elda trädgårdsavfall, vilket är hopkrattade kvistar och löv. Det är dock olämpligt. Vid eldning skapas farliga rökgaser som kan vara cancerogena och skapa övrigt obehag för omgivningen”.

Villaägarna – rekommenderar återvinnig

Villaägarnas Riksförbund har inte heller anpassat sina rekommendationer till den nya lagen. Så här står det på deras hemsida: ”Bäst för miljön är att lämna trädgårdsavfall till kommunens insamling. Flera kommuner råder också till att själv kompostera visst avfall, om du har plats på tomten. Men ibland kan det vara långt till återvinningsstationen eller så kanske du inte har tillgång till bil eller släpvagn.

 

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.