Nyheter
Avfall har blivit lukrativt för kriminella. Foto: Ludvig Gundersen

Kriminella nätverk är specialiserade på avfall

Involverar några av Europas farligaste brottslingar.

För första gången har Europol kartlagt de farligaste och mest utbredda kriminella nätverken i Europa. Analysen omfattar 821 nätverk, medr 25 000 medlemmar. Fyra av de kartlagda grupperna har specialiserat sig på avfalls- och miljöbrott.

Italiensk maffia

Tre nätverk. samtliga med säte i Italien, arbetar nästan uteslutande med miljöbrott, medan många fler har olika former av avfall- och miljöbrott som en del av sin portfölj. De flesta av de senare är också inblandade i narkotikabrott och använder avfallssektorn som ett sätt att tvätta pengar.

Europol uppskattar att en procent av de kriminella nätverken i Europa uteslutande sysslar med avfall och miljöbrott. Det är fler än de som handlar med vapen och bara två färre än de kriminella organisationerna som enbart ägnar sig åt cyberbrottslighet.

”De flesta av de kriminella nätverk som är engagerade i avfalls- och föroreningsbrott som en av sina huvudsakliga verksamheter har sitt ursprung i Italien. Det handlar ofta om multikriminella, maffialiknande kriminella nätverk som verkar i Italien, Nederländerna och Spanien”, skriver Europol i rapporten .

Smuggling i fokus

Den kriminella verksamheten handlar mycket ofta om att smuggla olika typer av avfall över landsgränserna. Det inkluderar både farligt och icke-farligt avfall. De kriminella nätverken hanterar ofta byggavfall, plast, EE-avfall, begagnade fordon och metall.

Dessa organisationer har ofta ett stlort våldskapital. ”Majoriteten av kriminella nätverk inblandade i narkotikahandel, miljöbrott, vapenhandel och människohandel använder någon form av våld eller hot”, skriver Europol.

Samtidigt använder de att de nätverk som handlar med droger eller vapen mer extrema våldsmetoder, medan aktörer inom miljöbrottslighet är mer försiktiga.

Europol har tidigare definierat avfallsbrott som en av de största kriminella verksamheterna, vid sidan av droger och vapen. Enligt rapporten gömmer sig de kriminella avfallsaktörerna ofta bakom legala företag inom logistikområdet och använder dessa för att transportera och exportera avfall över landsgränserna. Denna verksamhet leder vidare till andra brott som förskingring, egendomsbrott och skatteflykt.

Satsning i  Sverige

Kommuner kräver 200 miljoner kronor efter Think Pink-skandalen

Även i Sverige är fokus hårt på att bekämpa denna typp av brottslighet. I en delredovisning av ett gemensamt regeringsuppdrag föreslog tio myndigheter i Sverige nyligen en rad åtgärder mot avfallsbrottslighet. I delredovisningen finns 14 åtgärder som de samverkande myndigheterna kommer att arbeta vidare med samt förslag på fyra utredningsuppdrag.

Förslagen och bedömningarna omfattar åtgärder för att förebygga avfallsbrott, öka upptäckten av avfallsbrott samt åtgärder för att öka andelen brottsutredningar som leder till lagföring. I delredovisningen ingår även förslag på åtgärder för att utveckla myndighetssamverkan mot avfallsbrottslighet.

Bristande kontroll över vad som hamnar på soptippen

Europol konstaterar att korruption är ett utbrett verktyg för kriminella avfallsaktörer. Mutor används både för att skaffa förfalskade dokument, för att undvika kontroller eller för att få lukrativa, lagliga kontrakt.

"Kriminella nätverk försöker påverka den offentliga förvaltningen, inklusive personal-, migrations- och skattemyndigheter, finansinspektion och kommunal förvaltning för att begå välfärdsbedrägerier, få bygglov och offentliga kontrakt (till exempel inom avfallssektorn)", står det i rapporten.

 

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.