Nyheter
Fyrisån i Uppsala. Foto: John Göransson.

Uppsala Vatten vinner PFAS-mål i domstol

Försvarsmakten ska betala nära 80 miljoner kronor till Uppsala vatten för de reningskostnader som hittills uppstått på grund av PFAS-föroreningen. Det har Mark- och miljööverdomstolen beslutat.

– Det här är inte i första hand en vinst för Uppsala Vatten som bolag utan främst en vinst för miljön och alla Uppsalabor. Det är nu fastställt att den som förorenar också är den som ska betala, säger Ida Hellrup, tillförordnad vd på Uppsala Vatten i ett pressmeddelande.

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det genom Uppsala Vattens utredningar samt redovisade uppgifter om bland annat grundvattenbildning, mängder, föroreningars avgränsning och provtagningar har framkommit att den PFAS-förorening som finns inom Ärnaområdet sprids via grundvattnet i åssystemet till Stadsträdgårdens vattentäkt.

Många PFAS-förorenade områden i Sverige

Mark- och miljööverdomstolen förpliktar därför Staten genom Försvarsmakten att till Uppsala Vatten och Avfall AB betala
37 219 634 konor, plus ränta på 27 101 715 kr från den 27 april 2018 och på 10 117 919 kr från den 30 juli 2021, allt till dess betalning
sker. Det blir sammanlagt drygt 74 miljoner kronor, ett belopp som ökar med cirka 650 000 för varje månad. Skadeståndet har utdömts för kostnader avseende förfluten tid men inte för framtida skada.

Staten ska också betala ersättning för Uppsala Vatten och Avfalls rättegångskostnader, vilket innebär ytterligare 4 863 672 kronor plus ränta. Sammanlagt handlar det om nästan 80 mijloner kronor.

Uppsala Vatten har hittills betalat drygt 37 miljoner kronor för att rena vattnet och beräknar att bolaget kommer att ha en kostnad på i vart fall 4 miljoner kronor varje år.

– Det är både väntat och rimligt att försvarsmakten betalar kostnaden för sina föroreningar. Samtidigt är det illa att de skadat vårt grundvatten. Att de dessutom försökt undanhålla viktig information i syfte att smita undan sitt ansvar är yttersta graverande, säger Rickard Malmström (MP), styrelseordförande för Uppsala Vatten.

Ändrade domslutet

Uppsala Vatten stämde först Försvarsmakten till Mark- och miljödomstolen, som 2021 ogillade Uppsala Vattens krav. Domstolen bedömde att det saknats tillräckligt stöd i utredningen för att föroreningen inom Ärna gett upphov till de halter och därmed mängder PFAS som förekommer i grundvattnet i Stadsträdgårdens vattentäkt. Uppsala Vatten överklagade domen dom till Mark- och miljööverdomstolen.

Mer kostnadseffektiv rening av PFAS-förorenat vatten

Domen gäller inte förrän den vinner laga kraft, vilket sker om fyra veckor – den 7 maj – om domen inte överklagas till Högsta domstolen.

Relaterade artiklar
Kommentarer

Endast inloggade medlemmar kan lämna en kommentar Logga in

Inte medlem än? Beställ AB Pluss nu!

Senaste nytt från Avfall2resurs.se
X

Håll dig uppdaterad! Få vår veckovisa nyhetsuppdatering skickad direkt till din inkorg.

Din e-postadress kommer inte att användas för att skicka dig något annat än våra nyhetsbrev. Läs mer på vår sekretesspolicysida.